Tietoa palvelusta

Päivitetty 2.1.2023

1. Palveluun tunnistautuminen

Kuka tahansa voi tunnistautua palveluun huomioiden palvelun käyttöönoton vaiheistuksen ja eri vaiheissa painotettavat kansalaisryhmät (sote-ammattilainen, koronaviruksen riskiryhmään kuuluva, muu kansalainen). Palvelu on henkilökohtainen, vaikkakin käyttäjä voi varata palvelun kautta (muu kansalainen) ajan koronarokotukseen henkilöille, joilta on saanut valtuutuksen puolesta asiointiin.

Käyttäjä tunnistautuu palveluun Suomi.fi-palvelun kautta omilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteellansa. Lisätietoa Suomi.fi-tunnistautumisesta löydät osoitteesta https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-tunnistuksesta.

2. Palvelun käyttäjäryhmät

Palvelu on tarkoitettu Uudenmaan alueen asukkaille ja Uudenmaan alueella työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Käyttöoikeuden palveluun saavat vuorollansa eri rokotusvaiheisiin kuuluvat ryhmät. Varmista meneillään oleva vaihe osoitteesta https://www.koronarokotusaika.fi. Palvelu on tarkoitettu vain yli 16-vuotiaiden käytettäväksi.

Käyttäjää pyydetään ilmoittamaan palveluntuottajalle välittömästi, mikäli tämä epäilee, että palvelua käytetään hänen puolestaan vastoin hänen valtuutustaan tai muuta määräystään.

3. Palvelun tarkoitus ja sen käyttö

Palvelu on tarkoitettu käyttäjän informointiin, ohjeistamiseen ja koronarokotuksen ajanvaraukseen siinä laajuudessa kuin se kulloinkin on palvelun puitteissa mahdollista. Palvelu sisältää käyttäjälle kohdennettua hyödyllistä tietoa COVID-19-pandemiaan liittyen sekä tietoja Suomen viranomaisten ohjeista sekä alueellisista rokotuspisteistä.

Palvelun avulla käyttäjä voi varata ajan koronarokotukseen oman hyvinvointialueensa tai työnantajaorganisaation kotipaikan rokotuspisteeseen. Palvelu lähettää käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen ja/tai puhelinnumeroon vahvistuksen ajanvarauksesta sekä muistutuksen ajanvarauksen lähestyessä.

Palvelun tarkoituksena on keskittää koronarokotusten itsepalveluajanvaraus suhteessa rokotuspisteiden sijaintiin sekä saatavilla olevien rokotteiden määrään. Itse rokotuksesta ja siihen liittyvistä toimista vastaa käyttäjän oma hyvinvointialue.

Palvelua käyttäessään käyttäjä tulee informoiduksi palvelun keräämien tietojen tarkoituksenmukaisuudesta, tietojen käytöstä sekä niiden tallentamisesta. Koronarokotusajanvarauksen yhteydessä Käyttäjä täyttää esitietolomakkeen ja tiedot tallentuvat COVID-19 -tietokantaan, joka on Uudenmaan hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän (aiemmin kunnat ja sairaanhoitopiiri) yhteinen Tartuntatautilain (1227/2016) mukainen erillisrekisteri. Mikäli käyttäjä altistuu koronavirukselle, rokotustiedosta on hyötyä tartuntatautiasiantuntijoiden tekemässä jäljitystyössä. Palvelusta ei siirretä automaattisesti tietoja muihin rekistereihin, kuten esimerkiksi potilasrekisteriin tai kolmansien osapuolten rekistereihin, vaan rokotuspisteessä kirjataan manuaalisesti rokotustiedot kunkin kunnan / hyvinvointialueen käyttämään potilastietojärjestelmään.

Mikäli käyttäjä huomaa palveluun antamiensa ja lisäämiensä tietojen oikeellisuudessa puutteita tai virheitä, pyydetään käyttäjää mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan näistä palveluntuottajalle.

4. Palvelun sisältö ja kolmansien osapuolten palvelut

Palvelussa voidaan välittää tietoa kolmansien osapuolten palveluista tai linkkejä kolmansien osapuolien palveluihin. Palvelussa välitetään pandemiaan liittyvää tarkoituksenomaista tietoa ja ohjataan Suomen viranomaisten verkkosivuille. Palveluntuottaja ei vastaa näiden kolmansien osapuolten palvelusisällöistä, mutta pyrkii varmistamaan tiedon oikeellisuuden.

Käyttäjän varatessa koronarokotusajan, palvelu välittää käyttäjän nimen ja henkilötunnuksen näytteenottopisteessä toimivalle terveydenhuoltoalan ammattilaiselle, joka työskentelee Uudenmaan alueen tai HUS-yhtymän rokotusyksikössä, tai muussa sopimussuhteisessa hyvinvointialueen alihankkijan yksikössä.

Käyttäjä voi käyttää kolmansien osapuolien palveluita palvelun linkkien tai muuten palvelun kautta, mutta HUS-yhtymä ei ole tällöin sopimusosapuoli tai muuten vastuussa käyttäjän ja kolmannen osapuolen välittämistä tai antamista tiedoista tai niiden toteutumisesta.

5. Henkilötietojen ja muiden tietojen käyttö

Palveluun tallennetaan käyttäjän suostumuksella arkaluonteisia henkilötietoja käyttäjästä. Käyttäjä voi itse syöttää haluamiaan tietoja palveluun siinä laajuudessa kuin palvelu sen mahdollistaa ja palvelussa toteutettava koronarokotuksen ajanvaraus edellyttää.

Palvelussa olevat tiedot näkyvät vain käyttäjälle itselleen sekä rajatuin osin kussakin rokotuspisteessä rokotteen antavalle terveydenhuoltoalan henkilöstölle sekä Käyttäjän oleskelu- tai kotikunnan / hyvinvointialueen tartuntatautiyksikön ammattilaiselle, mikäli käyttäjä altistuu tai sairastuu koronavirukselle.

Palveluntuottaja toimii palvelun henkilötietojen käsittelijänä. HUS-alueen hyvinvointialueet ja muut palvelun käyttöönottaneet suomalaiset terveydenhuollon toimintayksiköt toimivat koronarokotusajanvarausten käsittelijöinä rokotuspisteissä sekä rekisterinpitäjinä omien kansalaistensa/työntekijöittensä osalta.

Kolmansien osapuolten palveluilla ja Internet-sivuilla on omat henkilötietojen suojausperiaatteet. Palveluntuottaja ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolten sivujen tai palveluiden toiminnasta. Lisätietoa https://www.koronarokotusaika.fi/henkilotietojen-kasittely/

6. Palvelussa käytettävät evästeet

Palvelussa ei käytetä evästeitä.

7. Vastuunrajoitus

HUS pyrkii pitämään verkkosivustollaan olevat tiedot oikeina ja päivitettyinä sekä varmistamaan sivuston teknisen toimivuuden. Verkkosivustolla olevan tiedon oikeellisuutta, muuttumattomuutta ja ajantasaisuutta ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa voida taata. HUSin toimesta sivustolla tehtävät päivitykset ulkoasuun tai sisältöön esimerkiksi päivitystoimenpiteiden ajaksi voi hetkellisesti vaikuttaa sivuston saatavuuteen. HUS voi muuttaa tai päivittää sivuston selosteita, sisältöä tai ulkoasua ilman erillistä ennakkoilmoitusta tai ilman erityistä syytä. 

HUS voi ilmoittaa palvelussa olevasta häiriötilanteesta palvelun etusivulla tai tarvittaessa omilla verkkosivuillaan osoitteessa https://www.hus.fi. HUS voi tehdä sivuille muutoksia tarvittaessa tai rajoittaa niille pääsyä pakottavista syistä. HUS ei takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä, eikä vastaa mistään verkkosivujensa käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta. 

HUSin verkkopalvelusta on linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämille sivuille. HUS ei vastaa ulkopuolisten sivustojen sisällöistä eikä saavutettavuudesta. 

Sivustolla havaituista virheistä tai puutteista pyydetään ilmoittamaan palautelomakkella.

8. Saavutettavuus

Koronarokotusaika-verkkopalvelusta on tehty saavutettavuusarviointi. Saavutettavuusseloste löytyy osoitteesta https://www.koronarokotusaika.fi/saavutettavuusseloste/.