Tietoa koronarokotuksista

Uudellamaalla yli 12-vuotiaille on käytössä BioNTech-Pfizerin rokote kauppanimeltään Comirnaty, naisille ja tytöille sekä yli 30-vuotiaille miehille Modernan rokote kauppanimeltään Spikevax.  Myös Janssenin ja Novavaxin rokotetta voidaan käyttää. 

6 kk – 11-vuotiaille käytössä on lapsille suunnattuja rokotteita BioNTech-Pfizerilta. 

Alle 30-vuotiaille miehille käytetään BioNTech-Pfizerin rokotetta. 

Aiemmin käytössä oli myös AstraZenecan rokote kauppanimeltään Vaxzevria.

BioNTech-Pfizerin ja Modernan rokotteet ovat uudentyyppisiä mRNA-rokotteita. Lisätietoa mRNA-rokotteista löytyy THL:n sivulta.

Janssenin ja AstraZenecan rokotteet ovat adenovirusvektorirokotteita. Lisätietoa adenovirusvektorirokotteista löytyy THL:n sivuilta.

Novavaxin Nuvaxovid-rokotteen voi saada puhelinajanvarauksella. Vaikuttavana aineena siinä on SARS-CoV-2-viruksen piikkiproteiini ja adjuvantti eli tehosteaine. 

Markkinoille tullee myös muita uusia rokotteita. 

Saat tarkempaa tietoa käytettävissä olevista rokotteista omasta kunnastasi / hyvinvointialueeltasi.

On tärkeää, että otat kaikki tarjolla olevat rokotteet ja rokottaudut rokotusvuorosi mukaisesti.

Koronavirusrokotteiden perusrokotussarjaan kuuluu kaksi rokotusta, mutta 6 kk – 4-vuotiaille ja vaikeasti immuunipuutteisille perussarjaan kuuluu 3 rokotetta. Jos 2. rokotteen antaminen viivästyy jostain syystä, tulee 2. annos ottaa mahdollisimman pian. Lisäksi suositellaan rokotusryhmän mukaisia tehosterokotuksia. 

Mikäli olet sairastanut koronan, suosituksena on yleensä ottaa vähintään kaksi tai kolme rokotusta. Suurimmassa riskissä oleville tehosteannoksia suositellaan myös 3 kuukautta sairastamisen jälkeen. 

3. rokoteannosta suositellaan

 • voimakkaasti immuunipuutteisille 2 kuukauden jälkeen toisesta rokotteesta (osana rokotusten perussarjaa)
 • 6 kk – 4-vuotiaille, joita rokotetaan yksilöllisen harkinnan perusteella 
 • sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hoivan henkilöstölle
 • kaikille muille 18 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille
 • yli 12-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville.

3. rokoteannos voidaan antaa myös muille rokotustodistuksen tai muun painavan syyn johdosta. 

3. rokotus kannattaa ottaa mahdollisimman pian, kun se on rokotusryhmäsi mukaisesti mahdollista. Lue lisää THL:n verkkosivuilta.


4. rokoteannosta suositellaan

 • voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille 
 • yli 60-vuotiaille ja iäkkäiden hoivakodeissa asuville ilman varsinaista ikärajaa
 • iäkkäille koti- tai omaishoidon piirissä sekä iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat vastaavasti heikentyneet ja jotka eivät pärjää yksin kotona
 • yli 18-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville.


Kausitehosteannosta
suositellaan
  

 • 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille 
 • Yli 65-vuotiaille  
 • Yli 18-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville. 

Rokotuspisteellä tarkastetaan henkilön kuuluminen rokotettavaan ryhmään. Lisätietoja THL:n sivuilta tästä linkistä.

Koronavirusrokote tarjoaa suojaa koronavirustautia ja erityisesti sen vakavia muotoja vastaan.

Ensimmäinen rokoteannos ei anna vielä riittävän kattavaa suojaa koronavirusinfektiota vastaan. Ensimmäinen rokoteannos ei estä sairastumista eikä taudin tarttumista henkilöstä toiseen. Tämän vuoksi on tärkeää ottaa kaikki suositellut rokoteannokset.  

On myös tärkeää pitää turvaväliä, huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta, käyttää kasvomaskia, hakeutua oireiden ilmaantuessa testiin sekä noudattaa myös muita ohjeita koronaviruksen torjumiseksi. Katso ohjeita THL:n verkkosivuilta.

Kaikki rokotteet voivat aiheuttaa oireita ja haittavaikutuksia. Valtaosa rokotteiden haittareaktioista tulee ilmi kuuden viikon kuluessa rokottamisesta.

Tavanomaisimmin rokotuksen jälkeen ilmenee paikallisia oireita pistoskohdassa, kuten kipua, punoitusta, kuumotusta ja turvotusta. Hyvin tavallisia ovat myös ohimenevät yleisoireet, kuten väsymys, päänsärky, lihas- ja nivelkipu, vilunväristykset, pahoinvointi ja kuumereaktiot.

Paikallis- ja yleisoireet alkavat yleensä parin vuorokauden sisällä rokottamisesta. Ne menevät ohi muutamissa tunneissa tai vuorokausissa. Niitä voi hoitaa kuume- ja kipulääkkeellä. Paikallis- ja yleisoireet eivät estä jatkorokotuksia. Edellä mainittuihin oireisiin kannattaa varautua rokotuksen ajoituksessa. 

Muut haittavaikutukset, kuten vakavat allergiset reaktiot, ovat olleet hyvin harvinaisia.

Muista maista kertyneen tiedon perusteella yleisimmät haittavaikutukset lapsilla ovat olleet samankaltaisia kuin yli 12-vuotiailla rokotetuilla.

Hyvin harvinaisena haittavaikutuksena mRNA- ja Nuvaxoid-rokoteannoksen jälkeen on raportoitu sydänlihastulehdusta (myokardiitti) tai sydänpussitulehdusta (perikardiitti). Valtaosa tapauksista on todettu alle 30-vuotiailla miehillä. Suomen tapausmäärät ovat hyvin pieniä, eikä niiden pohjalta ole mahdollista tehdä varmoja päätelmiä riskin suuruudesta. Oirekuva on ollut yleensä lievä ja ilmaantunut 14 vuorokauden aikana toisesta rokoteannoksesta. Toisaalta koronavirustautiin sairastuminen kasvattaa myös myokardiitin riskiä. Tästä seuraavan varovaisuusperiaatteen vuoksi alle 30-vuotiaille miehille tarjotaan 3. rokotteena vain BionTech-Pfizerin mRNA-rokotetta. 

Rokotteen ottamisen jälkeen on hyvä välttää äärimmäisen raskasta liikuntaa 3 vuorokautta, vaikka ei ole suoraa osoitusta mRNA-rokotteiden, liikunnan ja myokardiittien yhteydestä. Normaalia arkiliikuntaa ei tarvitse rajoittaa, jos rokotetun vointi on hyvä. Jos rokotuksen jälkeen ilmenee lämpöilyä tai yleistä sairaudentunnetta, on suositeltavaa välttää liikuntaa oireilun ajan. Hakeudu päivystyksenä lääkäriin, jos sinulle tulee rokotuksen jälkeen rintakipua, rytmihäiriöitä tai hengenahdistusta. 

Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Saksassa on ilmoitettu alle 65-vuotiailla AstraZenecan rokotuksen jälkeen jonkin verran tavallista enemmän hyvin harvinaisia aivolaskimotukoksia ja niin kutsuttuja yleistyneitä suonensisäisiä hyytymisiä. Suomessa AstraZenecan käyttö on lopetettu. Tällä hetkellä käytössä on Janssenin rokote henkilöille, joille mRNA-rokote ei sovi. Katso lisätietoja THL:n verkkosivuilta.

Kahden eri koronarokotteen peräkkäinen käyttö voi aiheuttaa rokotettavalle jonkin verran enemmän muutamassa päivässä ohi meneviä haittoja, kuten kuumetta, lihassärkyä ja väsymystä.

Viranomaiset seuraavat rokotteiden turvallisuutta aina sen jälkeen, kun rokote on otettu käyttöön.

Alle 6 kuukauden ikäisiä ei rokoteta tällä hetkellä.

Eri rokotevalmisteilla rokottaminen eroaa eri ikäryhmissä:

 • Modernan rokotteella ei rokoteta alle 12-vuotiaita tyttöjä ja alle 30-vuotiaita miehiä ja poikia. Sillä ei rokoteta myöskään 12-17-vuotiaiden 3. rokotuksia. 
 • AstraZenecan ja Janssenin rokotetta ei lähtökohtaisesti anneta alle 65-vuotiaille. Katso poikkeukset esimerkiksi allergiatilanteessa. 

Henkilöä, jolla on kuumetta tai kuumeinen infektio. Tällöin rokotusaika tulee siirtää.

Jos henkilö on saanut anafylaktisen reaktion ensimmäisestä rokotteesta tai jostain sen ainesosasta, samaa rokotevalmistetta ei käytetä

 • BioNTech-Pfizerin ja Modernan rokotteet eivät sovi henkilöille, joilla on polyetyleeniglykoli-allergia (PEG)

Jos sinulla on aikaisemmin todettu aivolaskimotukos (sinustromboosi), hepariinihoidon aiheuttama tai siihen liittyvä verihiutaleiden vähyys (HIT), tromboottinen trombosytopeeninen syndrooma (TTS) tai hiussuonivuoto-oireyhtymä, AstraZenecan tai Jansenin rokote ei sovellu sinulle. Saat muun rokotteen. Tee ajanvaraus tällöin puhelimitse. Aikaisemmin sairastettu aivoinfarkti, aivoverenvuoto tai lukinkalvonalainen vuoto ei ole este rokotteen antamiselle. Myöskään aikaisemmin sairastettu keuhkoveritulppa tai syvä laskimotukos esimerkiksi alaraajoissa ei ole este rokottamiselle.

THL suosittelee koronarokotusta kaikille raskaana oleville. Raskaana olevat kuuluvat rokotusvuoroisuudessa riskiryhmään 2. Voit ottaa koronarokotteen missä tahansa raskauden vaiheessa. Koronarokotuksen ottaminen raskauden aikana on erityisen tärkeää, jos sinulla on muitakin riskitekijöitä. Lue lisää THL:n sivuilta tästä linkistä.

Koronavirusrokote on hyvä ottaa vähintään viikko ennen leikkausta tai kirurgista toimenpidettä tai viikko sen jälkeen. Rokotetta ei kannata ottaa, jos operaatiosta toipuminen on vielä selvästi kesken, henkilö on huonokuntoinen tai epäillään haava-alueen infektiota.

Rokotteesta ei ole haittaa, vaikka rokotetta annettaessa henkilöllä olisi itämisvaiheessa oleva koronavirusinfektio. Immuunipuutteisten ja iäkkäiden kohdalla sairastetun taudin suoja on heikompi. Aiemmin sairastettu koronavirustauti ei estä rokotuksen antamista.  Katso tarkemmin THL:n verkkosivuilta.

Hyödyllisiä linkkejä