Tietoa koronarokotuksista

Uudellamaalla yli 12-vuotiaille on käytössä BioNTech-Pfizerin rokote kauppanimeltään Comirnaty, naisille ja tytöille sekä yli 30-vuotiaille miehille Modernan rokote kauppanimeltään Spikevax.  Myös Janssenin rokotetta voidaan käyttää erikseen harkitusti.

5-11-vuotiaille käytössä on lapsille suunnattu rokote BioNTech-Pfizerilta.

Aiemmin käytössä oli myös AstraZenecan rokote kauppanimeltään Vaxzevria.

BioNTech-Pfizerin ja Modernan rokotteet ovat uudentyyppisiä mRNA-rokotteita. Lisätietoa mRNA-rokotteista löytyy THL:n sivulta.

Janssenin ja AstraZenecan rokotteet ovat adenovirusvektorirokotteita. Lisätietoa adenovirusvektorirokotteista löytyy THL:n sivuilta.

Saat tarkempaa tietoa käytettävissä olevista rokotteista omasta kunnastasi.

On tärkeää, että otat kaikki tarjolla olevat rokotteet ja rokottaudut rokotusvuorosi mukaisesti.

Koronavirusrokotteiden perusrokotussarjaan kuuluu kaksi rokotusta, joista 2. annetaan 6-12 viikon kuluttua 1:stä. Jos 2. rokotteen antaminen viivästyy jostain syystä, tulee 2. annos antaa mahdollisimman pian. Tällä hetkellä tarjotaan myös 3. rokotusta kaikille yli 18-vuotiaille ja vaikeasti immuunipuutteisille yli 12-vuotiaille. Mikäli olet sairastanut koronan, suosituksena on ottaa kaksi rokotusta, ellet kuulu vaikeasti immuunipuutteisten ryhmään.

3. rokoteannos voidaan antaa

  • voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille 2 kuukauden jälkeen toisesta rokotteesta
  • lyhyellä, alle 6 viikon annosvälillä rokotetuille
  • 60 vuotta täyttäneille
  • laitoksissa ja hoivakodeissa asuville
  • vakavalle koronavirustaudille altistaville riskiryhmille 1 ja 2 (lue lisää riskiryhmistä THL:n sivuilta tästä linkistä)
  • sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hoivan henkilöstölle
  • kaikille muille 18 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille.

3. rokotus kannattaa ottaa mahdollisimman pian, kun se on rokotusryhmäsi mukaisesti mahdollista. Lue lisää THL:n verkkosivuilta.

Kunnat aikatauluttavat rokotuksia hieman eri tahtiin. Tarkista oman kuntasi rokotussivuilta rokotusryhmien ja –vuorojen tilanne.

Rokotuspisteellä tarkastetaan henkilön kuuluminen siihen ryhmään, jolle parhaillaan annetaan 3. koronarokoteannos.

Lisätietoja THL:n sivuilta tästä linkistä.

Koronavirusrokote tarjoaa suojaa koronavirustautia ja erityisesti sen vakavia muotoja vastaan.

Ensimmäinen rokoteannos ei anna vielä riittävän kattavaa suojaa koronavirusinfektiota vastaan. Ensimmäinen rokoteannos ei estä sairastumista eikä taudin tarttumista henkilöstä toiseen. Tämän vuoksi on tärkeää ottaa kaikki suositellut rokoteannokset.  

On myös tärkeää pitää turvaväliä, huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta, käyttää kasvomaskia, hakeutua oireiden ilmaantuessa testiin sekä noudattaa myös muita ohjeita koronaviruksen torjumiseksi. Katso ohjeita THL:n verkkosivuilta.

Kaikki rokotteet voivat aiheuttaa oireita ja haittavaikutuksia. Valtaosa rokotteiden haittareaktioista tulee ilmi kuuden viikon kuluessa rokottamisesta.

Tavanomaisimmin rokotuksen jälkeen ilmenee paikallisia oireita pistoskohdassa, kuten kipua, punoitusta, kuumotusta ja turvotusta. Hyvin tavallisia ovat myös ohimenevät yleisoireet, kuten väsymys, päänsärky, lihas- ja nivelkipu, vilunväristykset, pahoinvointi ja kuumereaktiot.

Paikallis- ja yleisoireet alkavat yleensä parin vuorokauden sisällä rokottamisesta. Ne menevät ohi muutamissa tunneissa tai vuorokausissa. Niitä voi hoitaa kuume- ja kipulääkkeellä. Paikallis- ja yleisoireet eivät estä jatkorokotuksia. Edellä mainittuihin oireisiin kannattaa varautua rokotuksen ajoituksessa. 

Muut haittavaikutukset, kuten vakavat allergiset reaktiot, ovat olleet hyvin harvinaisia.

Muista maista kertyneen tiedon perusteella yleisimmät haittavaikutukset lapsilla ovat olleet samankaltaisia kuin yli 12-vuotiailla rokotetuilla.  5-11-vuotiaille lapsille on käytössä BionTech-Pfizerin mRNA-rokote.

Hyvin harvinaisena haittavaikutuksena mRNA-rokoteannoksen jälkeen on raportoitu sydänlihastulehdusta (myokardiitti) tai sydänpussitulehdusta (perikardiitti), jotka voivat olla yhteydessä mRNA-rokotteisiin. Valtaosa tapauksista on todettu alle 30-vuotiailla miehillä. Suomen tapausmäärät ovat hyvin pieniä, eikä niiden pohjalta ole mahdollista tehdä varmoja päätelmiä riskin suuruudesta. Oirekuva on ollut yleensä lievä ja ilmaantunut 14 vuorokauden aikana toisesta rokoteannoksesta. Toisaalta koronavirustautiin sairastuminen kasvattaa myös myokardiitin riskiä. Tästä seuraavan varovaisuusperiaatteen vuoksi alle 30-vuotiaille miehille tarjotaan 3. rokotteena vain BionTech-Pfizerin mRNA-rokotetta. 

Rokotteen ottamisen jälkeen on hyvä välttää äärimmäisen raskasta liikuntaa 3 vuorokautta, vaikka ei ole suoraa osoitusta mRNA-rokotteiden, liikunnan ja myokardiittien yhteydestä. Normaalia arkiliikuntaa ei tarvitse rajoittaa, jos rokotetun vointi on hyvä. Jos rokotuksen jälkeen ilmenee lämpöilyä tai yleistä sairaudentunnetta, on suositeltavaa välttää liikuntaa oireilun ajan. Hakeudu päivystyksenä lääkäriin, jos sinulle tulee rokotuksen jälkeen rintakipua, rytmihäiriöitä tai hengenahdistusta. 

Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Saksassa on ilmoitettu alle 65-vuotiailla AstraZenecan rokotuksen jälkeen jonkin verran tavallista enemmän hyvin harvinaisia aivolaskimotukoksia ja niin kutsuttuja yleistyneitä suonensisäisiä hyytymisiä. Suomessa AstraZenecan käyttö on lopetettu. Tällä hetkellä käytössä on Janssenin rokote henkilöille, joille mRNA-rokote ei sovi. Katso lisätietoja THL:n verkkosivuilta.

Kahden eri koronarokotteen peräkkäinen käyttö voi aiheuttaa rokotettavalle jonkin verran enemmän muutamassa päivässä ohi meneviä haittoja, kuten kuumetta, lihassärkyä ja väsymystä.

Viranomaiset seuraavat rokotteiden turvallisuutta aina sen jälkeen, kun rokote on otettu käyttöön.

Alle 5-vuotiaita ei rokoteta tällä hetkellä.

  • Modernan rokotteella ei rokoteta alle 12-vuotiaita tyttöjä ja alle 30-vuotiaita miehiä ja poikia
  • AstraZenecan ja Janssenin rokotetta ei lähtökohtaisesti anneta alle 65-vuotiaille. Katso poikkeukset esimerkiksi allergiatilanteessa.

Henkilöä, jolla on kuumetta tai kuumeinen infektio. Tällöin rokotusaika tulee siirtää.

Jos henkilö on saanut anafylaktisen reaktion ensimmäisestä rokotteesta tai jostain sen ainesosasta, samaa rokotevalmistetta ei käytetä

  • BioNTech-Pfizerin ja Modernan rokotteet eivät sovi henkilöille, joilla on polyetyleeniglykoli-allergia (PEG)

Jos sinulla on aikaisemmin todettu aivolaskimotukos (sinustromboosi), hepariinihoidon aiheuttama tai siihen liittyvä verihiutaleiden vähyys (HIT), tromboottinen trombosytopeeninen syndrooma (TTS) tai hiussuonivuoto-oireyhtymä, AstraZenecan tai Jansenin rokote ei sovellu sinulle. Saat muun rokotteen. Tee ajanvaraus tällöin puhelimitse. Aikaisemmin sairastettu aivoinfarkti, aivoverenvuoto tai lukinkalvonalainen vuoto ei ole este rokotteen antamiselle. Myöskään aikaisemmin sairastettu keuhkoveritulppa tai syvä laskimotukos esimerkiksi alaraajoissa ei ole este rokottamiselle.

THL suosittelee koronarokotusta kaikille raskaana oleville. Voit ottaa koronarokotteen missä tahansa raskauden vaiheessa. Koronarokotuksen ottaminen raskauden aikana on erityisen tärkeää, jos sinulla on muitakin riskitekijöitä. Lue lisää THL:n sivuilta tästä linkistä.

Koronavirusrokote on hyvä ottaa vähintään viikko ennen leikkausta tai kirurgista toimenpidettä tai viikko sen jälkeen. Rokotetta ei kannata ottaa, jos operaatiosta toipuminen on vielä selvästi kesken, henkilö on huonokuntoinen tai epäillään haava-alueen infektiota.

Rokotteesta ei ole haittaa, vaikka rokotetta annettaessa henkilöllä olisi itämisvaiheessa oleva koronavirusinfektio. Aiemmin sairastettu koronavirustauti ei estä rokotuksen antamista. Sairastettu tauti suojaa valtaosaa jopa 6 kuukauden ajan, joten koronavirusrokote kannattaa antaa vasta noin 6 kuukauden kuluttua koronavirusinfektiosta. Katso tarkemmin THL:n verkkosivuilta. 

Immuunipuutteisten ja iäkkäiden kohdalla sairastetun taudin suoja voi olla heikompi, ja heidän kohdallaan harkitaan myös tapauskohtaisesti, onko rokote syytä antaa jo aikaisemmin kuin muulle väestölle. Myös pitkittyneen koronavirustaudin oireista kärsivän henkilön voi rokottaa, mutta rokotusta kannattaa siirtää, jos henkilö on hyvin heikkokuntoinen, tutkimukset ovat kesken tai oireet ovat juuri pahentuneet.

Tällä hetkellä koronavirustaudin sairastaneelle suositellaan 1. ja 2. rokotetta. Taudin sairastaminen korvaa 3. rokotteen. Vaikeasti immuunipuutteisille suositellaan 3. rokotetta myös taudin sairastaneena.

Hyödyllisiä linkkejä