Coronavaccin till invånare i Nyland

Information om coronavaccination -sidan ger dig bland annat information om vilka vaccin som används i Nyland, vilka biverkningar coronavaccinet kan orsaka, för vem vaccinet inte passar och om du kan ta vaccinet ifall du har haft coronavirussjukdomen. Att lida av corona hindrar inte att man vaccinerar sig men det kan påverka tidpunkten för vaccinationen eller vaccinationsbehovet.

Vem vaccineras?

Kommunerna ansvarar för genomförandet av vaccinationerna av dess invånare. Vaccinationerna ges kommunspecifikt i olika ålders- och riskgrupper. Ålder, kön, vaccination och tillgång till vaccin kan påverka valet av det vaccin som ges.

Alla över 5 år kan söka sig till vaccination mot coronavirus. Dos 1 och 2 av vaccinet ges med en intervall på 6–12 veckor.

På din egen kommuns webbplats kan du kontrollera om självservicetidsbokningen även är i bruk för barn i din kommun och om man får alla vaccin med självservicetidsbokningen. Gällande kommunspecifik självservicetidsbokning för barn syns också före identifieringen. Tid för vaccinet Janssen och Novavavax bokas via telefontjänsten.

Obs! Kom ihåg ta med en samtyckesblankett som undertecknats av alla vårdnadshavare till vaccinationsplatsen. Öppna samtyckesblanketten via den här länken.

Vaccindos 3 kan ges till

  • barn över 12 år med kraftig immunbrist då det gått 2 månader sedan andra dosen
  • personer över 18 år i riskgrupp och personer, social- och hälsovårdspersonal och över 60 år då det gått 3–4 månader sedan andra dosen
  • övriga personer över 18 år då det gått 4–6 månader sedan andra dosen
  • 12-17-åringar när det har gått 6 månader sedan den andra vaccinationen.

Tidpunkten för vaccination för personer som haft coronavirussjukdom påverkas också av tidpunkten för insjuknandet. Rekommendationen är att ge den tredje dosen till personer med svår immunbrist, om personen har haft coronavirussjukdom. Den tredje vaccindos kan ges till personer som redan insjuknat om vaccinet behövs på grund av resa eller av något annat vägande skäl.Läs mer på THL:s webbplats.

Kommunerna schemalägger vaccinationerna i något olika takt. Kontrollera situationen för vaccinationsgrupperna och vaccinationsturerna på coronavaccinationssidorna i din egen kommun.

Vid vaccinationspunkten kontrolleras att personen hör till den som ska vaccineras.

Mer information på THL:s webbplats via denna länk.

Fjärde vaccinet kan ges:

  • åt personer som fyllt 12 år med kraftigt nedsatt immunförsvar
  • till personer som fyllt 60 år, då personer som fyllt 70 år har fått sina boostervaccin
  • till personer som fyllt 18 år som hör till riskgrupperna 1 och 2 (kommunspecifik tidsbokning öppnar sig i juli-augusti 2022 efter att de äldre har vaccinerats)
  • personer som bor inom äldreomsorgen och äldre personer som omfattas av hem- eller närståendevård eller vars hälsa och/eller funktionsförmåga på motsvarande sätt har försämrats så att de inte klarar sig hemma på egen hand

Via tidsbokningen som görs genom självbetjäning kan personer som hör till ovan nämnda grupper och som fyllt 65 år och vars hälsa och funktionsförmåga har försämrats så att de inte klarar sig ensamma hemma boka tid till den fjärde vaccinationen för äldre.

För personer under 65 år kan bedömningen av vaccinationsbehovet göras när samma kriterier uppfylls, på det sätt som hemkommunen anvisar, till exempel vid pop-up-vaccinationsplatsen eller genom att boka telefontid.

En fjärde coronavaccindos – THL

Kommunerna tidsplanerar vaccinationerna i lite olika takt. Kontrollera situationen för vaccingrupper och -tider på din egen kommuns vaccinsidor.

På vaccinationsstället kontrolleras huruvida personen tillhör den grupp som vaccineras. Mera information på THL:s webbplats bakom denna länk.

Vaccindos 5 kan ges:

  • åt personer som fyllt 12 år med kraftigt nedsatt immunförsvar

Vaccinet kan ges när det har gått 4 månader sedan den fjärde vaccindosen. Insjuknande i corona kan motsvara en vaccindos.

Vid vaccinationspunkten kontrolleras att personen hör till den grupp som ska vaccineras.

Läs mer om coronavaccinationer för personer med kraftigt immunbrist på THL:s webbplats via denna länk.

Vaccinerade personer per område och åldersgrupp.

För att genomföra tidsbokningen behöver du bankkoder eller mobilcertifikat samt information om var vaccinationen sker.

Coronavirusvaccination av ungdomar

Den minderåriga kan själv besluta om han eller hon ska vaccineras, om den hälso- och sjukvårdspersonal som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. Det finns ingen åldersgräns i lagen för barns självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall.

Om den unga inte själv vill eller kan besluta om sin coronavirusvaccination behövs samtycke från alla vårdnadshavare för att ge vaccinet. Mer information om kommunens praxis finns på din egen kommuns webbsidor om coronavaccinationer. Tidsbokningen innehåller en länk till en samtyckesblanketten, som är bra att fylla i på förhand och ta med till vaccinationsplatsen.

Vaccinationerna är frivilliga. 12-17-åringar erbjuds BioNTech-Pfizers Comirnaty eller Modernas Spikevax-vaccin i 1 och 2 dosen. De är mRNA-vaccin. För tredje dosen för 12-17-åringar används nu endast BioNTech-Pfizer-vaccinet.

För män under 30 år används endast BioNTech-Pfizer-vaccinet.

För barn i åldern 5–11 år används ett preparat från BioNTech-Pfizer som är avsett för barn.

Öppna blanketten “Coronavirusvaccination av ungdomar” via den här länken.

Läs mer om vaccination av barn i åldern 5–11 år på THL:s webbplats.

Öppna en viktindex (BMI)-räknare via den här länken.

Tillhör du social- och hälsovårdspersonalen?

Om du tillhör denna grupp bokar du tiden som social- och hälsovårdspersonal.

Om mRNA-vaccinet inte passar dig lönar det sig att ringa till den coronavaccinationstjänst som din kommun eller arbetsgivare hänvisar till och utreda vaccinationspunkten för Novavavax vaccin.

När du kommer till vaccinationen

tule_terveena

Kom till en bokad tid bara om du är frisk. Klä dig så att överarmen lätt kan exponeras.

henkilokortti

Ta med dig ett identitetsbevis med bild.

kasvomaski

Använd munskydd, tvätta händerna och håll två meters avstånd till andra.

kello

Reservera 15 minuter för uppföljning efter vaccinationen.

Vill du ha mera information om vaccinationen eller vaccinet?

Om du har frågor gällande vaccinet eller genomförandet av vaccinationen kontaktar du hälsovårdsenheten i din kommun. Kontaktuppgifterna hittar du på webben via din kommuns coronavaccinationssidor.

Mer information om vaccinationen hittar du också på sidan Information om coronavaccination.

Annullering eller ombokning av tid, bokning av den andra, tredje, fjärde och femte vaccinationen

Du skickas en bekräftelse per e-post eller textmeddelande om de tider du bokat. Bekräftelsen innehåller även anvisningar för att ändra på tidsbokningen. I bekräftelsen finns den länk, bokningsnyckel och pinkod som behövs. Du kan avboka din tid via den här länken.

Vaccindos 1:

Om du vill ändra tidpunkten Du kan annullera eller omboka tiden för den första vaccinationen med hjälp av bokningsnycken och pinkoden. Om du annullerar den tiden för den första vaccinationen annulleras också tiden för den andra vaccinationen. Då måste du göra båda bokningarna på nytt.

Vaccindos 2:

Du kan också annullera eller omboka tiden för boostervaccinationen med hjälp av bokningsnyckeln och pinkoden. I tidsbokningstjänsten kan du omboka tiden för boostervaccinationen till tidigast 6 veckor och senast 12 veckor och 5 dagar efter 1. vaccinationen.

Om du fått ditt 1. vaccin, men ännu inte bokat tid för 2. vaccindosen, så kan du boka tid för den i bokningssystemet med ett intervall som är 6-12 veckor från det första vaccinet. 2. vaccinationen kan bokas via självbetjäningen via en länk till 1. vaccinationen (1. och 2. vaccinationen) eller separat, om 1. vaccinationen inte har bokats genom självbetjäning. 

Det är också möjligt att omboka eller boka boostervaccinationen till ett annat av kommunens vaccinationsställen än där du fått ditt 1. vaccin. Om du bokar 1. och 2. vaccinationen samtidigt styrs tidsbokningen automatiskt till samma vaccin.

Om du bokar 2. vaccinationen separat kan du också boka en tid så att du får ett annat mRNA-vaccinpreparat. Du kan också boka en tid för mRNA-vaccination om du har fått AstraZenecas eller någon annan tillverkares vaccin i 1. dosen.

Om du godkänt att ett annat vaccinpreparat används för din 2. vaccindos, men vaccinationsstället inte har andra vaccinpreparat så får du det mRNA-vaccinpreparat som står till buds. Män under 30 år får endast BionTech-Pfizers vaccin. För barn i åldern 5–11 år används ett mRNA-vaccin från BioNTech-Pfizer som är avsett för barn.

Om du inte hittar en passande tid, kan du senare återgå till tidsbokningssystemet för att kontrollera om det finns lediga tider eller kontakta telefontjänsten i din kommun. Kontakta kommunens telefontjänst endast om det verkligen är nödvändigt, eftersom telefontjänsten kan bli överbelastad.

I många kommuner är det möjligt att ta vaccinet också utan tidsbokning. Du hittar information om vaccineringsplatser och -tider på din egen kommuns webbsida om coronavaccination.

Vaccindos 3, 4 och 5:

Vid vaccinationsplatsen kontrolleras om personen hör till en grupp som får tredje, fjärde och femte coronavaccindos. Boka inte en tid om du inte hör till någon av de grupper som fastställs i THL:s rekommendation och din kommuns anvisningar. Se närmare anvisningar längst uppe på sidan.   

Du kan också avboka eller flytta vaccinationstiden med hjälp av bokningsnyckeln och PIN-koden enligt den tillåtna dosintervallen. Om du har frågor om din egen vaccination ska du kontakta den vaccinationspunkt du valt eller din kommuns coronavaccinationsrådgivning.

Vaccinationen styrs till samma mRNA-vaccin som den tidigare vaccinationen om samma vaccin erbjuds i din kommun. Det är också möjligt att välja ett mRNA-vaccin från en annan tillverkare, om det erbjuds vaccin från en annan tillverkare.  

Följ också med situationen på din kommuns vaccinationssida.


Problem med tidsbokningstjänsten?

Du kan ta kontakt med tidsbokningen genom responsblanketten. Obs! Responsen behandlas inom HUS IT-förvaltning. Kontakta din egen boendekommun i frågor och respons som gäller vaccinationer och ordnandet av vaccinationerna.

Personuppgifterna i tjänsten kommer från befolkningsdatasystemet. Boka tid per telefon om du har en spärrmarkering eller om din hemkommun är någon annan än en kommun i Nyland och du har förflyttat dina hälsovårdsärenden till en kommun inom Nylands område. I dessa fall överförs inte dina uppgifter till vår tjänst.