Coronavaccin till invånare i Nyland

Information om coronavaccination -sidan ger dig bland annat information om vilka vaccin som används i Nyland, vilka biverkningar coronavaccinet kan orsaka, för vem vaccinet inte passar och om du kan ta vaccinet ifall du har haft coronavirussjukdomen. Att lida av corona hindrar inte att man vaccinerar sig men det kan påverka tidpunkten för vaccinationen eller vaccinationsbehovet. Via självbetjäningen är det endast möjligt att boka tider till m-RNA-vaccin. Du får mera information om övriga vaccinpreparat samt om kommunvisa tidtabellen på den egna kommunens vaccinationssidor eller via telefontjänsten. 

Vem vaccineras?

Välfärdsområdena ansvarar för ordnandet av vaccinationer för invånarna. Vaccinationer ges enligt kommun eller välfärdsområde i olika ålders- och riskgrupper. Ålder, kön, vaccination och tillgång till vaccin kan påverka valet av det vaccin som ges.

Över 5 år kan söka sig till vaccination mot coronavirus. Dos 1 och 2 av vaccinet ges med en intervall på 6–12 veckor. Den första och andra vaccinationen är för alla en del av grundserien. Personer med svårt nedsatt immunförsvar behöver 3 vaccinationsdoser i grundserien för coronavaccin. De övriga vaccinationerna efter dessa är boosterdoser. Om du inte hittar din egen kommun eller ditt välfärdsområde i tidsbokningssystemet, kan ett annat tidsbokningssystem ha tagits i bruk inom ditt välfärdsområde.

På din egen kommuns / välfärdsområdes webbplats kan du kontrollera om självservicetidsbokningen även är i bruk för barn i din kommun och om man får alla vaccin med självservicetidsbokningen.

Obs! Kom ihåg ta med en samtyckesblankett som undertecknats av alla vårdnadshavare till vaccinationsplatsen. Öppna samtyckesblanketten via den här länken.

Vaccindos 3 kan ges till

 • till personer över 12 år med svårt nedsatt immunförsvar, när det har gått 2 månader sedan den andra vaccindosen. I denna grupp är den tredje vaccinationen en del av grundserien (inte en boosterdos).
 • som booster för personer över 18 år som hör till en riskgrupp, anställda inom social- och hälsovården och personer över 60 år, när det har gått 3-4 månader (läs mera om riskgrupper på THL:s webbplats via den här länken)
 • som booster för övriga personer över 18 år, när det gått 4-6 månader sedan den andra vaccinationsdosen
 • som booster för övriga 12-17-åringar när det gått 6 månader sedan den andra vaccinationsdosen.

Tidpunkten för vaccination för personer som haft coronavirussjukdom påverkas också av tidpunkten för insjuknandet. För personer som löper störst risk för allvarlig sjukdom ges boosterdoser även när den som ska vaccineras har genomgått coronavirussjukdomen. Vaccinationen ska tas när det har gått mera än 3 månader från insjuknandet.

Den tredje vaccindos kan ges till personer som redan insjuknat om vaccinet behövs på grund av resa eller av något annat vägande skäl.Läs mer på THL:s webbplats.

Alla boostervaccinationer ska ges i samband med influensavaccinationerna.

Vid vaccinationspunkten kontrolleras att personen hör till den som ska vaccineras.

Mer information på THL:s webbplats via denna länk.

Den fjärde vaccindosen är alltid en boosterdos och kan ges:

 • åt personer som fyllt 12 år med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • till personer som fyllt 60 år
 • till personer som fyllt 18 år som hör till riskgrupperna 1 och 2
 • personer som bor inom äldreomsorgen och äldre personer som omfattas av hem- eller närståendevård eller vars hälsa och/eller funktionsförmåga på motsvarande sätt har försämrats så att de inte klarar sig hemma på egen hand.

För personer som löper störst risk för allvarlig sjukdom ges boosterdoser även när den som ska vaccineras har genomgått coronavirussjukdomen. Vaccinationen ska tas när det har gått minst 3 månader sedan föregående vaccination eller sedan personen insjuknat.

En fjärde coronavaccindos – THL

Alla boostervaccinationer ska ges i samband med influensavaccinationerna.

På vaccinationsstället kontrolleras huruvida personen tillhör den grupp som vaccineras. Mera information på THL:s webbplats bakom denna länk.

Boostervaccinet kan ges:

 • 12 år fyllda personer med kraftig immunbrist
 • för alla personer som fyllt 65 år
 • Personer som fyllt 18 år och som hör till medicinska riskgrupper

Vaccinationen kan ges när det har gått minst 3 månader sedan föregående vaccination eller sedan personen insjuknat. För målgrupperna för boosterdosen beräknas inte längre antalet vaccinationer eller sjukdomar. För personer som löper störst risk för allvarlig sjukdom ges boosterdoser även när den som ska vaccineras har genomgått coronavirussjukdomen. Som boosterdoser rekommenderas skräddarsydda vaccin mot olika varianter.

Alla boostervaccinationer ska ges i samband med influensavaccinationerna. Å andra sidan har en del kommuner redan i september-oktober inlett boostervaccinationer för hösten 2022 separat från influensavaccinationerna. Kontrollera situationen för vaccingrupper och -tider på din egen kommuns / välfärdsområdes vaccinsidor.

Vid vaccinationspunkten kontrolleras att personen hör till den grupp som ska vaccineras.

Läs mer om coronavaccinationer för personer med kraftigt immunbrist på THL:s webbplats via denna länk.

Vaccinerade personer per område och åldersgrupp.

För att genomföra tidsbokningen behöver du bankkoder eller mobilcertifikat samt information om var vaccinationen sker.

Coronavirusvaccination av ungdomar

Den minderåriga kan själv besluta om han eller hon ska vaccineras, om den hälso- och sjukvårdspersonal som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. Det finns ingen åldersgräns i lagen för barns självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall.

Om den unga inte själv vill eller kan besluta om sin coronavirusvaccination behövs samtycke från alla vårdnadshavare för att ge vaccinet. Mer information om kommunens praxis finns på din egen kommuns webbsidor om coronavaccinationer. Tidsbokningen innehåller en länk till en samtyckesblanketten, som är bra att fylla i på förhand och ta med till vaccinationsplatsen.

Vaccinationerna är frivilliga. 12-17-åringar erbjuds BioNTech-Pfizers Comirnaty eller Modernas Spikevax-vaccin i 1 och 2 dosen. De är mRNA-vaccin.

För män under 30 år används endast BioNTech-Pfizer-vaccinet.

För barn i åldern 5–11 år används ett preparat från BioNTech-Pfizer som är avsett för barn.

Öppna blanketten “Coronavirusvaccination av ungdomar” via den här länken.

Läs mer om vaccination av barn i åldern 5–11 år på THL:s webbplats.

Öppna en viktindex (BMI)-räknare via den här länken.

Tillhör du social- och hälsovårdspersonalen?

Om du tillhör denna grupp bokar du tiden som social- och hälsovårdspersonal.

När du kommer till vaccinationen

tule_terveena

Kom till en bokad tid bara om du är frisk. Klä dig så att överarmen lätt kan exponeras.

henkilokortti

Ta med dig ett identitetsbevis med bild.

kasvomaski

Använd munskydd, tvätta händerna och håll två meters avstånd till andra.

kello

Reservera 15 minuter för uppföljning efter vaccinationen.

Vill du ha mera information om vaccinationen eller vaccinet?

Om du har frågor om vaccinet eller vaccineringen, kontakta vaccinationsenheten i ditt välfärdsområde.. Kontaktuppgifterna hittar du på webben via din kommuns / välfärdsområdes coronavaccinationssidor.

Mer information om vaccinationen hittar du också på sidan Information om coronavaccination.

Annullering eller ombokning av tid, bokning av den första, andra, tredje, fjärde och boostervaccinationen

Du skickas en bekräftelse per e-post eller textmeddelande om de tider du bokat. Bekräftelsen innehåller även anvisningar för att ändra på tidsbokningen. I bekräftelsen finns den länk, bokningsnyckel och pinkod som behövs. Du kan avboka din tid via den här länken.

Vaccindos 1:

Om du vill ändra tidpunkten Du kan annullera eller omboka tiden för den första vaccinationen med hjälp av bokningsnycken och pinkoden. Om du annullerar den tiden för den första vaccinationen annulleras också tiden för den andra vaccinationen. Då måste du göra båda bokningarna på nytt.

Vaccindos 2:

Du kan också annullera eller omboka tiden för boostervaccinationen med hjälp av bokningsnyckeln och pinkoden. I tidsbokningstjänsten kan du omboka tiden för boostervaccinationen till tidigast 6 veckor och senast 12 veckor och 5 dagar efter 1. vaccinationen.

Om du fått ditt 1. vaccin, men ännu inte bokat tid för 2. vaccindosen, så kan du boka tid för den i bokningssystemet med ett intervall som är 6-12 veckor från det första vaccinet. 2. vaccinationen kan bokas via självbetjäningen via en länk till 1. vaccinationen (1. och 2. vaccinationen) eller separat, om 1. vaccinationen inte har bokats genom självbetjäning. 

Det är också möjligt att omboka eller boka boostervaccinationen till ett annat vaccinationsställen än där du fått ditt 1. vaccin. Om du bokar 1. och 2. vaccinationen samtidigt styrs tidsbokningen automatiskt till samma vaccin.

Om du bokar 2. vaccinationen separat kan du också boka en tid så att du får ett annat mRNA-vaccinpreparat. Du kan också boka en tid för mRNA-vaccination om du har fått AstraZenecas eller någon annan tillverkares vaccin i 1. dosen.

Om du godkänt att ett annat vaccinpreparat används för din 2. vaccindos, men vaccinationsstället inte har andra vaccinpreparat så får du det mRNA-vaccinpreparat som står till buds. Män under 30 år får endast BionTech-Pfizers vaccin. För barn i åldern 5–11 år används ett mRNA-vaccin från BioNTech-Pfizer som är avsett för barn.

Om du inte hittar en passande tid, kan du senare återgå till tidsbokningssystemet för att kontrollera om det finns lediga tider eller kontakta telefontjänsten i din kommun.

Vaccindos 3, 4 och säsongboosterdoser: 

Vid vaccinationsenheten kontrolleras att personen hör till en grupp som kan får en coronavaccindos som boosterdos. Se närmare anvisningar längst uppe på sidan.   

Du kan också avboka eller flytta vaccinationstiden med hjälp av bokningsnyckeln och PIN-koden enligt den tillåtna dosintervallen. Om du har frågor om din egen vaccination ska du kontakta den vaccinationspunkt du valt. Vaccinationen styrs till samma mRNA-vaccin som den tidigare vaccinationen om samma vaccin erbjuds i din kommun. Det är också möjligt att välja ett mRNA-vaccin från en annan tillverkare, om det erbjuds vaccin från en annan tillverkare.  


Problem med tidsbokningstjänsten?

Du kan ta kontakt med tidsbokningen genom responsblanketten. Obs! Responsen behandlas inom HUS IT-förvaltning. Kontakta din egen välfärdsområde i frågor och respons som gäller vaccinationer och ordnandet av vaccinationerna.

Personuppgifterna i tjänsten kommer från befolkningsdatasystemet. Boka tid per telefon om du har en spärrmarkering eller om din hemkommun är någon annan än en kommun i Nyland och du har förflyttat dina hälsovårdsärenden till en kommun inom Nylands område. I dessa fall överförs inte dina uppgifter till vår tjänst.