Coronavaccin till invånare i Nyland

Coronavaccinationen sker stegvis. AstraZenecas vaccin används i vaccinationerna av personer under 70 år med start från de äldsta åldersgrupperna. BioNTech-Pfizers och Moderna vacciner kommer att användas för äldre personer med start från de äldsta åldersgrupperna

Vem vaccineras?

På webbplatsen för din hemkommun finns information om vaccinationerna för dig som är anhörigvårdare eller äldre, och som bor i samma hushåll som en äldre person som redan står i tur att få vaccinet.

Förutom äldre personer vaccineras också personer i de äldre åldersgrupperna med start från personer under 70 med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt predisponerar för allvarlig coronavirussjukdom:

  • Organtransplantation eller stamcellstransplantation
  • Cancersjukdom under aktiv behandling
  • Svår störning i försvarssystemet
  • Svår kronisk njursjukdom
  • Svår kronisk lungsjukdom
  • Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
  • Downs syndrom (vuxna)

Läs mera om ovannämnda grupper på THL:s webbplats. På webbplatsen för din hemkommun hittar du noggrannare information om vaccinationsordningen för ovannämnda grupper.

För att se vem som just nu vaccineras i din kommun kan du besöka webbplatsen för din hemkommun. Om du tillhör gruppen som vaccineras ska du boka tid till vaccination.

Kommunerna ansvarar för genomförandet av vaccinationerna av dess invånare. Kommunerna följer vaccinationsordningen som tagits fram av Institutet för hälsa och välfärd, THL.

För att genomföra tidsbokningen behöver du bankkoder eller mobilcertifikat samt information om var vaccinationen sker.

Tillhör du social- och hälsovårdspersonalen?

Vaccinationerna av yrkesverksamma inom social- och hälsovården fortsätter vid sidan av vaccinationerna av äldre personer. Om du tillhör denna grupp bokar du tiden som social- och hälsovårdspersonal.

När du kommer till vaccinationen

tule_terveena

Kom till en bokad tid bara om du är frisk. Klä dig så att överarmen lätt kan exponeras.

henkilokortti

Ta med dig ett identitetsbevis med bild.

kasvomaski

Använd munskydd, tvätta händerna och håll två meters avstånd till andra.

kello

Reservera 15 minuter för uppföljning efter vaccinationen.

Vill du ha mera information om vaccinationen eller vaccinet?

Om du har frågor gällande vaccinet eller genomförandet av vaccinationen kontaktar du hälsovårdsenheten i din kommun. Kontaktuppgifterna hittar du på webben via din kommuns coronavaccinationssidor.

Mer information om vaccinationen hittar du också på sidan Information om coronavaccination.

Avbokning av en tid

Du får en bokningsbekräftelse per e-post eller textmeddelande. Bekräftelsemeddelandet innehåller också anvisningar för ombokning av tiden. Du kan själv boka om tiden för din första vaccination enligt de anvisningar du fått i samband med tidsbokningen. I bekräftelsen finns en länk och kod för det. Om det är mindre än 15 timmar till din vaccination så kan avbokningen göras endast per telefon. Också tiden till den andra vaccinationen kan endast avbokas per telefon.

Problem med tidsbokningstjänsten?

Du kan ta kontakt med tidsbokningen genom responsblanketten. Obs! Responsen behandlas inom HUS IT-förvaltning. Kontakta din egen boendekommun i frågor och respons som gäller vaccinationer och ordnandet av vaccinationerna.