Coronavaccin till invånare i Nyland

Information om coronavaccination -sidan ger dig bland annat information om vilka vaccin som används i Nyland, vilka biverkningar coronavaccinet kan orsaka, för vem vaccinet inte passar och om du kan ta vaccinet ifall du har haft coronavirussjukdomen. 

Vem vaccineras?

Kommunerna ansvarar för genomförandet av vaccinationerna av dess invånare. 

Alla över 12 år kan söka sig till vaccination mot coronavirus. Dos 1 och 2 av vaccinet ges med en intervall på 6–12 veckor.

Vaccindos 3 kan ges till

  • personer över 12 år med kraftig immunbrist 2 månader efter den andra vaccinationen
  • flickor och kvinnor över 12 år samt till män över 30 år som har fått sitt andra vaccin med en kort dosintervall på under 6 veckor och mer än 6 månader tidigare
  • personer över 60 år
  • personer över 12 år som bor på institutioner och vårdhem
  • riskgrupper 1 och 2 med risk för allvarlig coronavirussjukdom (läs mer om riskgrupper på THL:s webbplats).

Vaccindos 3 rekommenderas inte till män under 30 år som inte hör till riskgrupperna som beskrivs ovan.

På vaccinationspunkten kontrolleras om personen tillhör den grupp som för tillfället får den tredje dosen av coronavirusvaccin.

Vaccinerade personer per område och åldersgrupp.

För att genomföra tidsbokningen behöver du bankkoder eller mobilcertifikat samt information om var vaccinationen sker.

Coronavirusvaccination av ungdomar

Den minderåriga kan själv besluta om han eller hon ska vaccineras, om den hälso- och sjukvårdspersonal som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. Det finns ingen åldersgräns i lagen för barns självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall.

Om den unga inte själv vill eller kan besluta om sin coronavirusvaccination behövs samtycke från alla vårdnadshavare för att ge vaccinet. Mer information om kommunens praxis finns på din egen kommuns webbsidor om coronavaccinationer.

Vaccinationerna är frivilliga. 12–17-åringar erbjuds BioNTech-Pfizers Comirnaty eller Modernas Spikevax-vaccin. De är för närvarande de enda coronavirusvacciner som används i Finland som har ett villkorligt försäljningstillstånd för vaccination av personer över 12 år. De är mRNA-vacciner.

Tillhör du social- och hälsovårdspersonalen?

Vaccinationerna av yrkesverksamma inom social- och hälsovården fortsätter vid sidan av vaccinationerna av äldre personer. Om du tillhör denna grupp bokar du tiden som social- och hälsovårdspersonal.

När du kommer till vaccinationen

tule_terveena

Kom till en bokad tid bara om du är frisk. Klä dig så att överarmen lätt kan exponeras.

henkilokortti

Ta med dig ett identitetsbevis med bild.

kasvomaski

Använd munskydd, tvätta händerna och håll två meters avstånd till andra.

kello

Reservera 15 minuter för uppföljning efter vaccinationen.

Vill du ha mera information om vaccinationen eller vaccinet?

Om du har frågor gällande vaccinet eller genomförandet av vaccinationen kontaktar du hälsovårdsenheten i din kommun. Kontaktuppgifterna hittar du på webben via din kommuns coronavaccinationssidor.

Mer information om vaccinationen hittar du också på sidan Information om coronavaccination.

Annullering eller ombokning av tid, bokning av den andra och tredje vaccinationen

Du skickas en bekräftelse per e-post eller textmeddelande om de tider du bokat. Bekräftelsen innehåller även anvisningar för att ändra på tidsbokningen. I bekräftelsen finns den länk, bokningsnyckel och pinkod som behövs. 

Vaccindos 1:

Om du vill ändra tidpunkten för 1. vaccinationen, annullerar du din 1. vaccinationstid. Då annulleras också tidsbokningen för den andra, det vill säga boostervaccinationen. Gör båda bokningarna på nytt.

Vaccindos 2 (boostervaccinationen):

Du kan också annullera eller omboka tiden för boostervaccinationen med hjälp av bokningsnyckeln och pinkoden. I tidsbokningstjänsten kan du omboka tiden för boostervaccinationen till tidigast 6 veckor och senast 12 veckor och 5 dagar efter 1. vaccinationen.

Om du fått ditt 1. vaccin, men ännu inte bokat tid för 2. vaccindosen, så kan du boka tid för den i bokningssystemet med ett intervall som är 6-12 veckor från det första vaccinet.

Det rekommenderas att boosterdosen ges med ett tidsintervall på 12 veckor efter 1. vaccinationen. 

2. vaccinationen kan bokas via självbetjäningen via en länk till 1. vaccinationen (1. och 2. vaccinationen) eller separat, om 1. vaccinationen inte har bokats genom självbetjäning. 

Om du godkänt att ett annat vaccinpreparat används för din 2. vaccindos, men vaccinationsstället inte har andra vaccinpreparat så får du det mRNA-vaccinpreparat som står till buds.

Det är också möjligt att omboka eller boka boostervaccinationen till ett annat av kommunens vaccinationsställen än där du fått ditt 1. vaccin. Om samma vaccin erbjuds i din kommun rekommenderar vi att du bokar tid så att du får en andra dos av samma vaccin. Om du bokar 1. och 2. vaccinationen samtidigt styrs tidsbokningen automatiskt till samma vaccin. Om du bokar 2. vaccinationen separat kan du också boka en tid så att du får ett annat mRNA-vaccinpreparat. Du kan också boka en tid för mRNA-vaccination om du har fått AstraZenecas eller någon annan tillverkares vaccin i 1. dosen. 

Om du inte hittar en passande tid, kan du senare återgå till tidsbokningssystemet för att kontrollera om det finns lediga tider eller kontakta telefontjänsten i din kommun. Kontakta kommunens telefontjänst endast om det verkligen är nödvändigt, eftersom telefontjänsten kan bli överbelastad.

I många kommuner är det möjligt att ta vaccinet också utan tidsbokning. Du hittar information om vaccineringsplatser och -tider på din egen kommuns webbsida om coronavaccination.

Vaccindos 3:

Vid vaccinationsplatsen kontrolleras om personen hör till en grupp som får en tredje coronavaccindos. Boka inte en tid om du inte hör till någon av de grupper som fastställs i THL:s rekommendation och din kommuns anvisningar. Se närmare anvisningar längst uppe på sidan.   

Också vid den tredje coronavaccindosen kan du annullera eller omboka tiden med hjälp av bokningsnyckeln och pinkoden. Om du har ett kraftigt nedsatt immunförsvar kan du i tidsbokningssystemet flytta den tredje dosen så att den tas tidigast 2 månader efter den andra vaccinationen. Om du har fått de två första vaccindoserna med kort intervall kan du flytta den tredje dosen till tidigast 6 månader efter den andra vaccinationen. Den tredje vaccinationen styrs till samma mRNA-vaccin som den andra vaccinationen om samma vaccin erbjuds i din kommun. Det är också möjligt att välja ett mRNA-vaccin från en annan tillverkare, om det erbjuds vaccin från en annan tillverkare.  


Problem med tidsbokningstjänsten?

Du kan ta kontakt med tidsbokningen genom responsblanketten. Obs! Responsen behandlas inom HUS IT-förvaltning. Kontakta din egen boendekommun i frågor och respons som gäller vaccinationer och ordnandet av vaccinationerna.

Personuppgifterna i tjänsten kommer från befolkningsdatasystemet. Boka tid per telefon om du har en spärrmarkering eller om din hemkommun är någon annan än en kommun i Nyland och du har förflyttat dina hälsovårdsärenden till en kommun inom Nylands område. I dessa fall överförs inte dina uppgifter till vår tjänst.