Coronavaccin till invånare i Nyland

Coronavirusvaccineringarna utförs stegvis. Information om coronavaccination -sidan ger dig bland annat information om vilka vaccin som används i Nyland, vilka biverkningar coronavaccinet kan orsaka, för vem vaccinet inte passar och om du kan ta vaccinet ifall du har haft coronavirussjukdomen. 

Vem vaccineras?

Kommunerna ansvarar för genomförandet av vaccinationerna av dess invånare. Kommunerna följer vaccinationsordningen som tagits fram av Institutet för hälsa och välfärd, THL.

 • Organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • Cancersjukdom under aktiv behandling
 • Svår störning i försvarssystemet
 • Svår kronisk njursjukdom
 • Svår kronisk lungsjukdom
 • Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
 • Downs syndrom (vuxna)

Läs mera om riskgrupper på THL:s webbplats.

 • Astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
 • Tillstånd som stör andningen
 • Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
 • Svår kronisk leversjukdom
 • Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • Sömnapné
 • Psykossjukdom
 • Sjuklig fetma hos personer över 16 år (BMI 40 eller över) och svår fetma hos personer under 16 år (ISO-BMI 35 eller över).

Läs mera om riskgrupper på THL:s webbplats.

Utöver det vaccineras invånare i åldersföljd.

På webbsidan för din boendekommun hittar du mera information om vilka grupper som är i tur att vaccineras.

Vaccinerade personer per område och åldersgrupp.

För att genomföra tidsbokningen behöver du bankkoder eller mobilcertifikat samt information om var vaccinationen sker.

Coronavirusvaccination av ungdomar

Den minderåriga kan själv besluta om han eller hon ska vaccineras, om den hälso- och sjukvårdspersonal som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. Det finns ingen åldersgräns i lagen för barns självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall.

Om den unga inte själv vill eller kan besluta om sin coronavirusvaccination behövs samtycke från alla vårdnadshavare för att ge vaccinet.

Vaccinationerna är frivilliga. 12–17-åringar erbjuds BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin. Det är för närvarande det enda coronavirusvaccinet som används i Finland som har ett villkorligt försäljningstillstånd för vaccination av personer över 12 år. Comirnaty är ett mRNA-vaccin. Statsrådet har beslutat om vaccinationsordningen för coronaviruset i Finland.

Tillhör du social- och hälsovårdspersonalen?

Vaccinationerna av yrkesverksamma inom social- och hälsovården fortsätter vid sidan av vaccinationerna av äldre personer. Om du tillhör denna grupp bokar du tiden som social- och hälsovårdspersonal.

När du kommer till vaccinationen

tule_terveena

Kom till en bokad tid bara om du är frisk. Klä dig så att överarmen lätt kan exponeras.

henkilokortti

Ta med dig ett identitetsbevis med bild.

kasvomaski

Använd munskydd, tvätta händerna och håll två meters avstånd till andra.

kello

Reservera 15 minuter för uppföljning efter vaccinationen.

Vill du ha mera information om vaccinationen eller vaccinet?

Om du har frågor gällande vaccinet eller genomförandet av vaccinationen kontaktar du hälsovårdsenheten i din kommun. Kontaktuppgifterna hittar du på webben via din kommuns coronavaccinationssidor.

Mer information om vaccinationen hittar du också på sidan Information om coronavaccination.

Avboka och flytta på en tid

Du får en bokningsbekräftelse per e-post eller textmeddelande. Bekräftelsemeddelandet innehåller också anvisningar för ombokning av tiden. Bekräftelsemeddelandet innehåller den nödvändiga länken, tidsbokningskod och pin-kod.  

Om du behöver flytta tidpunkten för din första vaccination så behöver du först avboka din tidsbokning. Om du avbokar din första vaccinationstid så avbokas också boostervaccinationen, vilket betyder att du behöver boka båda tiderna på nytt.

Med hjälp av tidsbokningskoden och pin-koden kan du också endast avboka eller flytta boostervaccinationen. Du kan flytta den i tidsbokningssystemet till en tidsfrist som är 8 veckor från den första vaccinationen till 12 veckor och 5 dagar efter den första vaccinationen. 

Om det är mindre än 5 timmar till din vaccination så kan avbokningen göras endast per telefon.  

Obs! Om du bokat tid för boostervaccination före 9.4 kan du flytta tiden endast per telefon genom att ringa telefontjänsten i din hemkommun.

Att boka den andra vaccinationen 

Om du har fått den första vaccinationsdosen men inte har bokat tid till boostervaccinationen kan du göra detta i tidsbokningssystemet under en tidsfrist som är mellan 8 veckor och 12 veckor 5 dagar från den första vaccinationen. Boostervaccinet efter den första vaccineringen ska tas helst med ett tidsintervall på 12 veckor.  

Problem med tidsbokningstjänsten?

Du kan ta kontakt med tidsbokningen genom responsblanketten. Obs! Responsen behandlas inom HUS IT-förvaltning. Kontakta din egen boendekommun i frågor och respons som gäller vaccinationer och ordnandet av vaccinationerna.

Personuppgifterna i tjänsten kommer från befolkningsdatasystemet. Boka tid per telefon om du har en spärrmarkering eller om din hemkommun är någon annan än en kommun i Nyland och du har förflyttat dina hälsovårdsärenden till en kommun inom Nylands område. I dessa fall överförs inte dina uppgifter till vår tjänst.