Information om coronavaccination

I Nyland används BioNTech-Pfizers vaccin med handelsnamnet Comirnaty®, Modernas vaccin med handelsnamnet Covid-19 Vaccine Moderna samt AstraZenecas vaccin med handelsnamnet Vaxzevria.

BioNTech-Pfizers och Modernas vaccin är mRNA-vaccin, en ny typs vaccin. Du hittar mer information om mRNA-vaccin på THL:s sidor.

AstraZenecas vaccin är ett adenovirusvektorvaccin. Du hittar mer information om adenovirusvaccin på THL:s sidor.

  • BioNTech-Pfizers vaccin används för vaccination över 16-åringar
  • Modernas vaccin används för vaccination över 18-åringar
  • AstraZeneca-vaccinet används för tillfället enligt försiktighetsprincipen vid vaccination av personer som fyllt 65 år eller äldre. Kontrollera på din kommuns webbplats om coronavaccinationer hur valet av vaccin går till för personer som fyller 65 år i år eller äldre.

Obs! Om du tidigare har konstaterats ha hjärnventrombos (sinustrombos) eller lågt trombocytvärde förorsakat av eller relaterat till heparinbehandling, är AstraZeneca-vaccinet inte lämpligt för dig. Du får ett annat vaccin. Boka tid per telefon och nämn din tidigare sjukdom/reaktion både i tidsbokningen och på vaccinationsplatsen.

En tidigare hjärninfarkt, hjärnblödning eller subaraknoidalblödning är inget hinder för vaccination. En tidigare blodpropp i lungan eller djup ventrombos till exempel i de nedre extremiteterna är inte heller ett hinder för vaccination.

Vaccinutbudet förväntas bli större i fortsättningen.

I grundvaccinationsserien för coronavirusvaccinerna ingår två injektioner varav den andra dosen ges 12 veckor efter den första dosen. Om det av någon anledning skulle ske en fördröjning med boosterdosen ska den ges så snart som möjligt.

Coronavirusvaccinet ger ett skydd mot coronavirussjukdomen covid-19 och speciellt mot dess allvarligare former.

För BioNTech-Pfizeris ja Modernas vacciner är det ännu oklart om vaccinet förhindrar vidare smitta av viruset från en person till en annan. Enligt preliminära studier minskar AstraZenecas vaccin smittor.

Efter vaccinationen är det fortfarande viktigt att hålla avstånd, tvätta händerna, hosta i armvecket, använda munskydd och söka sig till test vid symtom, samt följa andra anvisningar för att stoppa spridningen av coronaviruset. Se mer anvisningar på THL:s webbplats.

Man känner ännu inte till hur länge immuniteten från coronavaccinet varar och eventuella ytterligare behov av boostervaccination.

Alla vacciner kan ha biverkningar. Största delen av biverkningarna uppkommer inom sex veckor från injektionen.

De vanligaste biverkningarna är lokala symtom vid injektionsstället, så som värk, rodnad, värme och svullnad. Det är också mycket vanligt med tillfälliga allmänna symtom, så som trötthet, huvudvärk, muskel- och ledvärk, frossa, illamående och feberreaktioner.

Lokala och allmänna symtom uppkommer oftast inom ett par dygn från injektionen. De försvinner inom några timmar eller dagar. Det är möjligt att behandla dem med febernedsättande och värkmedicin. Lokala och allmänna symtom förhindrar inte vidare vaccinationer.

Övriga biverkningar såsom allvarliga allergiska reaktioner har varit mycket ovanliga.

I Finland, i de övriga nordiska länderna och i Tyskland har en aning flera fall än normalt av mycket sällsynt propp i hjärnans blodavflöde (sinustrombos) och så kallad disseminerad intravasal koagulation rapporterats bland personer under 65 år efter AstraZenecas vaccin. Ett möjligt orsakssamband med AstraZenecas coronavaccin utreds för närvarande, och under den tiden vaccineras personer under 65 år med andra vaccin.

De som fått AstraZenecas coronavaccin uppmanas vara uppmärksamma på ovanligt kraftiga symtom, som kan börja uppträda först över tre dygn efter vaccinationen (vanligen efter 5–14 dygn). Man ska omedelbart uppsöka vård om man får en kraftig, klart tilltagande huvudvärk eller särskilt kraftigt ökande blåmärken på huden eller på slemhinnorna.

Myndigheterna följer upp säkerheten i vaccinen alltid efter att det tagits i bruk.

  • Personer under 16 år vaccineras inte med BioNTech-Pfizers vaccin eftersom det ännu inte finns tillräckligt med forskningsdata om detta vaccin för unga. Av samma orsak ges inte Modernas och AstraZenecas vacciner till personer under 18 år.
  • Personer som har feber och/eller infektion med feber. Då flyttas vaccinationen framåt. I samband med tidsbokningen skickas en bekräftelse med e-post eller textmeddelande. Bekräftelsemeddelandet innehåller också anvisningar för ombokning av tiden.
  • Om personen har fått en anafylaktisk chock från det första vaccinet eller något av dess ämnen.
  • Enligt försiktighetsprincipen ges vaccinet till gravida endast i undantagsfall, detta eftersom det för närvarande inte finns tillräckligt med erfarenhet av vaccination av gravida. Det kan vara läge att överväga vaccination av en gravid kvinna om mamman själv löper stor risk att insjukna allvarligt i coronavirussjukdomen. Amning är inget hinder för att ta vaccinet. Läs mer (THL):
  • BioNTech-Pfizers och Modernas vacciner passar inte personer med polyetylenglykolallergi (PEG).
  • AstraZenecas vaccin passar inte personer med polysorbat 80-allergi.
  • Om du tidigare har konstaterats ha hjärnventrombos (sinustrombos) eller lågt trombocytvärde förorsakat av eller relaterat till heparinbehandling, är AstraZeneca-vaccinet inte lämpligt för dig. Du får ett annat vaccin. Boka tid per telefon och nämn din tidigare sjukdom/reaktion både i tidsbokningen och på vaccinationsplatsen. En tidigare hjärninfarkt, hjärnblödning eller subaraknoidalblödning är inget hinder för vaccination. En tidigare blodpropp i lungan eller djup ventrombos till exempel i de nedre extremiteterna är inte heller ett hinder för vaccination.

Om du är på väg på operation är målet att du får vaccinet minst två veckor före operationen eller en vecka efter operationen. Din vårdande enhet kan ge anvisningar som avviker från dessa tidsgränser.

Om det är möjligt rekommenderas man ta andra vacciner vid en annan tidpunkt, så att det går lättare att koppla sådana eventuella tillfälliga symtom som uppstår efter vaccinationen med rätt vaccin. Mellan vaccinerna behövs en paus på minst 7 dygn.

Det skadar inte att ta vaccinet även om personen vid vaccinationstillfället skulle vara i inkubationsfasen av en coronavirusinfektion. En person som haft coronaviruset bör vaccineras efter tre månader från att symtomen börjat eller tre månader från bekräftad smitta vid asymtomatisk infektion.

Det är också möjligt för en person som lider av förlängda coronavirussymtom att ta vaccinet. Det lönar sig att flytta vaccinationen framåt om personen är väldigt svag, undersökningarna inte är färdiga eller symtomen precis har förvärrats.

Den nationella expertgruppen för vaccinationer har utfärdat rekommendationer om hur man ska fördela vaccinen till olika grupper. Den som ska vaccineras eller hans eller hennes läkare kan inte välja ett specifikt vaccinpreparat utan vaccinpreparatet bestäms i enlighet med expertgruppens riktlinjer.

Personer som fyller 65 år i år eller äldre kan från och med 3.5.2021 välja om de vill ha AstraZeneca-vaccinet eller det mRNA-vaccin som används i kommunen (BioNTech-Pfizer- vaccinet eller Moderna-vaccinet). Kontrollera på din egen kommuns webbplats om coronavaccinationer hur valet av vaccin går till. Du hittar länkar till kommunernas webbplatser om coronavirusvaccinationer här (LÄNK).

Den andra vaccindosen som ges till personer som fyllt 65 år är samma vaccin som vid den första dosen. Undantag från detta görs endast om det har framkommit en kontraindikation mot vaccinet, till exempel om den första dosen har lett till en allvarlig allergisk reaktion.

Användbara länkar: