Information om coronavaccination

I Nyland används BioNTech-Pfizers vaccin med handelsnamnet Comirnaty®, Modernas vaccin med handelsnamnet Covid-19 vaccine Moderna samt AstraZenecas vaccin med handelsnamnet COVID-19 Vaccine AstraZeneca.

BioNTech-Pfizers ja Modernas vacciner används i vaccinationen av äldre personer. De är nya typer av mRNA-vaccin. Du hittar mera information om vaccinerna på THL:s sidor.

AstraZenecas vaccin används i vaccinationer av personer under 70 år. Det är ett adenovirusvektorvaccin. Du hittar mera information om adenovirusvacciner på THL:s på webbplats.

Vaccinutbudet förväntas bli större i fortsättningen.

I grundvaccinationsserien för coronavirusvaccinerna ingår två injektioner varav den andra dosen ges 12 veckor efter den första dosen. Övergången till ett intervall på 12 veckor mellan doserna sker på samtliga vaccinationsställen. Alla de tider som redan bokats för den andra dosen flyttas däremot inte nödvändigtvis fram. Kommunerna informerar ifall en vaccinationstid som redan bokats behöver flyttas.

Om det av någon anledning skulle ske en fördröjning med boosterdosen ska den ges så snart som möjligt.

Coronavirusvaccinet ger ett skydd mot coronavirussjukdomen covid-19 och speciellt mot dess allvarligare former.

För BioNTech-Pfizeris ja Modernas vacciner är det ännu oklart om vaccinet förhindrar vidare smitta av viruset från en person till en annan. Enligt preliminära studier minskar AstraZenecas vaccin smittor.

Efter vaccinationen är det fortfarande viktigt att hålla avstånd, tvätta händerna, hosta i armvecket, använda munskydd och söka sig till test vid symtom, samt följa andra anvisningar för att stoppa spridningen av coronaviruset. Se mer anvisningar på THL:s webbplats.

Man känner ännu inte till hur länge immuniteten från coronavaccinet varar och eventuella ytterligare behov av boostervaccination.

Alla vacciner kan ha biverkningar. Största delen av biverkningarna uppkommer inom sex veckor från injektionen.

De vanligaste biverkningarna är lokala symtom vid injektionsstället, så som värk, rodnad, värme och svullnad. Det är också mycket vanligt med tillfälliga allmänna symtom, så som trötthet, huvudvärk, muskel- och ledvärk, frossa, illamående och feberreaktioner.

Lokala och allmänna symtom uppkommer oftast inom ett par dygn från injektionen. De försvinner inom några timmar eller dagar. Det är möjligt att behandla dem med febernedsättande och värkmedicin. Lokala och allmänna symtom förhindrar inte vidare vaccinationer.

Övriga biverkningar såsom allvarliga allergiska reaktioner har varit mycket ovanliga.

Myndigheterna följer upp säkerheten i vaccinen alltid efter att det tagits i bruk.

  • Personer under 16 år vaccineras inte med BioNTech-Pfizers vaccin eftersom det ännu inte finns tillräckligt med forskningsdata om detta vaccin för unga. Av samma orsak ges inte Modernas och AstraZenecas vacciner till personer under 18 år.
  • Personer som har feber och/eller infektion med feber. Då flyttas vaccinationen framåt. I samband med tidsbokningen skickas en bekräftelse med e-post eller textmeddelande. Bekräftelsemeddelandet innehåller också anvisningar för ombokning av tiden.
  • Om personen har fått en anafylaktisk chock från det första vaccinet eller något av dess ämnen.
  • Enligt försiktighetsprincipen ges vaccinet till gravida endast i undantagsfall, detta eftersom det för närvarande inte finns tillräckligt med erfarenhet av vaccination av gravida. Det kan vara läge att överväga vaccination av en gravid kvinna om mamman själv löper stor risk att insjukna allvarligt i coronavirussjukdomen. Amning är inget hinder för att ta vaccinet.
  • BioNTech-Pfizers och Modernas vacciner passar inte personer med polyetylenglykolallergi (PEG).
  • AstraZenecas vaccin passar inte personer med polysorbat 80-allergi.

Om du är på väg på operation är målet att du får vaccinet minst två veckor före operationen eller en vecka efter operationen. Din vårdande enhet kan ge anvisningar som avviker från dessa tidsgränser.

Om det är möjligt rekommenderas man ta andra vacciner vid en annan tidpunkt, så att det går lättare att koppla sådana eventuella tillfälliga symtom som uppstår efter vaccinationen med rätt vaccin. Mellan vaccinerna behövs en paus på minst 7 dygn.

Det skadar inte att ta vaccinet även om personen vid vaccinationstillfället skulle vara i inkubationsfasen av en coronavirusinfektion. En person som haft coronaviruset bör vaccineras efter tre månader från att symtomen börjat eller tre månader från bekräftad smitta vid asymtomatisk infektion.

Det är också möjligt för en person som lider av förlängda coronavirussymtom att ta vaccinet. Det lönar sig att flytta vaccinationen framåt om personen är väldigt svag, undersökningarna inte är färdiga eller symtomen precis har förvärrats.

Den som ska vaccineras har inte möjlighet att välja vilket coronavaccin som används. Den nationella expertgruppen för vaccinationer har utfärdat rekommendationer om hur man ska fördela vaccinen till olika grupper. Den som ska vaccineras eller hans eller hennes läkare kan inte välja ett specifikt vaccinpreparat utan vaccinpreparatet bestäms i enlighet med expertgruppens riktlinjer.

Användbara länkar: