Information om coronavaccination

I Nyland används BioNTech-Pfizers vaccin med handelsnamnet Comirnaty, Modernas vaccin med handelsnamnet Spikevax samt AstraZenecas vaccin med handelsnamnet Vaxzevria.

BioNTech-Pfizers och Modernas vaccin är mRNA-vaccin, en ny typs vaccin. Du hittar mer information om mRNA-vaccin på THL:s sidor.

AstraZenecas vaccin är ett adenovirusvektorvaccin. Du hittar mer information om adenovirusvaccin på THL:s sidor.

  • BioNTech-Pfizers och Modernas vaccin används för personer över 12 år.
  • För närvarande används AstraZenecas vaccin enligt försiktighetsprincipen endast om mRNA-vaccinet inte passar den vaccinerade.

Rekommendationen är att ta alla vaccindoser med samma vaccinpreparat. Det är dock möjligt att byta mRNA-vaccinpreparatet inom ramen för kommunens tillgång.

I grundvaccinationsserien med coronavirusvaccin ingår två vaccineringar av vilka den senare ges 6–12 veckor efter den första. Om boostvaccineringen fördröjs av någon orsak ska den andra dosen ges så fort som möjligt.

THL uppmanar kommunerna att erbjuda ett tredje coronavaccin för 12 år fyllda vars immunförsvar är kraftigt nedsatt på grund av sjukdom eller dess behandling. Dessutom rekommenderar THL en tredje vaccindos till kvinnor och 30 år fyllda män som har fått sitt vaccin med kort dosintervall (under 6 veckor) och det har gått minst 6 månader sedan den andra dosen gavs. Läs mer här (på finska).

Kommunerna informerar närmare om vaccinationerna på sitt område. Du hittar kommunernas vaccinsidor här.

Coronavirusvaccinet ger ett skydd mot coronavirussjukdomen covid-19 och speciellt mot dess allvarligare former.

Det är ännu oklart om vaccinet förhindrar vidare smitta av viruset från en person till en annan. Därför är det viktigt att ta alla rekommenderade vaccindoser.

Efter vaccinationen är det fortfarande viktigt att hålla avstånd, tvätta händerna, hosta i armvecket, använda munskydd och söka sig till test vid symtom, samt följa andra anvisningar för att stoppa spridningen av coronaviruset. Se mer anvisningar på THL:s webbplats.

THL ger kommunerna anvisningar om att erbjuda en tredje dos coronavaccin till personer som fyllt 12 år och vars immunförsvar är kraftigt nedsatt på grund av en sjukdom eller behandling av den. Dessutom rekommenderar THL en tredje vaccindos till kvinnor och 30 år fyllda män som har fått sitt vaccin med kort dosintervall och det har gått minst 6 månader sedan den andra dosen gavs.

Alla vacciner kan ha biverkningar. Största delen av biverkningarna uppkommer inom sex veckor från injektionen.

Alla vacciner kan ge symtom och biverkningar.

De vanligaste biverkningarna är lokala symtom vid injektionsstället, så som värk, rodnad, värme och svullnad. Det är också mycket vanligt med tillfälliga allmänna symtom, så som trötthet, huvudvärk, muskel- och ledvärk, frossa, illamående och feberreaktioner. Lokala och allmänna symtom uppkommer oftast inom ett par dygn från injektionen. De försvinner inom några timmar eller dagar. Det är möjligt att behandla dem med febernedsättande och värkmedicin. Lokala och allmänna symtom förhindrar inte vidare vaccinationer. Det lönar sig att vara beredd på ovan nämnda symtom då man bokar en tid för vaccination. 

Övriga biverkningar såsom allvarliga allergiska reaktioner har varit mycket ovanliga.

En mycket sällsynt biverkning som rapporterats efter den första eller andra dosen mRNA-vaccin har varit hjärtmuskelinflammation (myokardit) eller hjärtsäcksinflammation (perikardit), som kan ha ett samband med mRNA-vacciner. Merparten av fallen har konstaterats hos män under 30 år. Antalet fall i Finland är mycket litet och utifrån dem är det inte möjligt att dra några säkra slutsatser om hur omfattande risken är. Symtombilden har i allmänhet varit lindrig och uppkommit inom 14 dygn efter den andra vaccindosen. Å andra sidan ökar ett insjuknande i coronavirussjukdom också risken för myokardit.

Efter vaccinationen är det bra att undvika extremt tung motion i tre dygn, även om det inte finns några direkta tecken på ett samband mellan mRNA-vaccin, motion och myokardit. Normal vardagsmotion behöver inte begränsas om den vaccinerade mår bra. Om man får feber eller en allmän sjukdomskänsla efter vaccinationen rekommenderas att motion undviks så länge symtomen pågår. Uppsök omedelbart läkare om du får bröstsmärta, rytmstörningar eller andnöd efter vaccinationen.

I Finland, i de övriga nordiska länderna och i Tyskland har en aning flera fall än normalt av mycket sällsynt propp i hjärnans blodavflöde (sinustrombos) och så kallad disseminerad intravasal koagulation rapporterats bland personer under 65 år efter AstraZenecas vaccin.

De som fått AstraZenecas coronavaccin uppmanas vara uppmärksamma på ovanligt kraftiga symtom, som kan börja uppträda först över tre dygn efter vaccinationen (vanligen efter 5–14 dygn). Man ska omedelbart uppsöka vård om man får en kraftig, klart tilltagande huvudvärk eller särskilt kraftigt ökande blåmärken på huden eller på slemhinnorna.

Användningen av två eftervarandra följande olika coronavaccin kan medföra den vaccinerade något flera biverkningar som går över på några dagar, såsom feber, muskelsmärta och trötthet. 

Myndigheterna följer upp säkerheten i vaccinen alltid efter att det tagits i bruk.

  • Personer under 12 år vaccineras inte med BioNTech-Pfizers och Modernas vacciner eftersom det ännu inte finns tillräckligt med forskningsdata om detta vaccin för unga. Av samma orsak ges inte AstraZenecas vacciner till personer under 18 år.
  • Personer som har feber och/eller infektion med feber. Då flyttas vaccinationen framåt. I samband med tidsbokningen skickas en bekräftelse med e-post eller textmeddelande. Bekräftelsemeddelandet innehåller också anvisningar för ombokning av tiden.
  • Om personen har fått en anafylaktisk chock från det första vaccinet eller något av dess ämnen.
  • BioNTech-Pfizers och Modernas vacciner passar inte personer med polyetylenglykolallergi (PEG).
  • AstraZenecas vaccin passar inte personer med polysorbat 80-allergi.
  • Om du tidigare har konstaterats ha hjärnventrombos (sinustrombos) eller lågt trombocytvärde förorsakat av eller relaterat till heparinbehandling, trombotiskt trombocytopeniskt syndrom dvs. TTS eller kapillärläckagesyndrom, är AstraZeneca-vaccinet inte lämpligt för dig. Du får ett annat vaccin. Boka tid per telefon och nämn din tidigare sjukdom/reaktion både i tidsbokningen och på vaccinationsplatsen. En tidigare hjärninfarkt, hjärnblödning eller subaraknoidalblödning är inget hinder för vaccination. En tidigare blodpropp i lungan eller djup ventrombos till exempel i de nedre extremiteterna är inte heller ett hinder för vaccination.

Vacciner anses i allmänhet vara säkra under en graviditet ifall de inte innehåller levande virus. De nya mRNA- och adenovirusvektorvaccinerna mot corona innehåller inte levande virus, men de har ännu inte undersökts systematiskt på gravida. Amning är inget hinder för att ta vaccinet. Läs mer (THL).

Om du är på väg på operation är målet att du får vaccinet minst två veckor före operationen eller en vecka efter operationen. Din vårdande enhet kan ge anvisningar som avviker från dessa tidsgränser.

Det skadar inte att ta vaccinet även om personen vid vaccinationstillfället skulle vara i inkubationsfasen av en coronavirusinfektion. En person som haft coronaviruset bör vaccineras efter sex månader från att symtomen börjat eller sex månader från bekräftad smitta vid asymtomatisk infektion.

Det är också möjligt för en person som lider av förlängda coronavirussymtom att ta vaccinet. Det lönar sig att flytta vaccinationen framåt om personen är väldigt svag, undersökningarna inte är färdiga eller symtomen precis har förvärrats.

Användbara länkar: