Information om coronavaccination

I Nyland används BioNTech-Pfizers vaccin med handelsnamnet Comirnaty, Modernas vaccin med handelsnamnet Spikevax samt AstraZenecas vaccin med handelsnamnet Vaxzevria.

BioNTech-Pfizers och Modernas vaccin är mRNA-vaccin, en ny typs vaccin. Du hittar mer information om mRNA-vaccin på THL:s sidor.

AstraZenecas vaccin är ett adenovirusvektorvaccin. Du hittar mer information om adenovirusvaccin på THL:s sidor.

  • BioNTech-Pfizers vaccin används för vaccination över 12-åringar
  • Enligt THL:s uppdaterade anvisning 28.7.2021 har målgruppen för Moderna utvidgats. Vaccinet kan erbjudas till personer som fyllt 12 år och äldre.
  • AstraZeneca-vaccinet används för tillfället enligt försiktighetsprincipen vid vaccination av personer som fyllt 65 år eller äldre. Kontrollera på din kommuns webbplats om coronavaccinationer hur valet av vaccin går till för personer som fyller 65 år i år eller äldre.

Obs! Om du tidigare har konstaterats ha hjärnventrombos (sinustrombos) eller lågt trombocytvärde förorsakat av eller relaterat till heparinbehandling, trombotiskt trombocytopeniskt syndrom dvs. TTS eller kapillärläckagesyndrom, är AstraZeneca-vaccinet inte lämpligt för dig. Du får ett annat vaccin. Boka tid per telefon och nämn din tidigare sjukdom/reaktion både i tidsbokningen och på vaccinationsplatsen.

En tidigare hjärninfarkt, hjärnblödning eller subaraknoidalblödning är inget hinder för vaccination. En tidigare blodpropp i lungan eller djup ventrombos till exempel i de nedre extremiteterna är inte heller ett hinder för vaccination.

Vaccinutbudet förväntas bli större i fortsättningen.

I grundvaccinationsserien med coronavirusvaccin ingår två vaccineringar av vilka den senare ges helst 12 veckor efter den första. Det är möjligt att ge vid behov boostervaccinet 6-12 veckor efter den första vaccineringen. Om boostvaccineringen fördröjs av någon orsak ska den andra dosen ges så fort som möjligt.

Coronavirusvaccinet ger ett skydd mot coronavirussjukdomen covid-19 och speciellt mot dess allvarligare former.

För BioNTech-Pfizeris ja Modernas vacciner är det ännu oklart om vaccinet förhindrar vidare smitta av viruset från en person till en annan. Enligt preliminära studier minskar AstraZenecas vaccin smittor.

Efter vaccinationen är det fortfarande viktigt att hålla avstånd, tvätta händerna, hosta i armvecket, använda munskydd och söka sig till test vid symtom, samt följa andra anvisningar för att stoppa spridningen av coronaviruset. Se mer anvisningar på THL:s webbplats.

Man känner ännu inte till hur länge immuniteten från coronavaccinet varar och eventuella ytterligare behov av boostervaccination.

Alla vacciner kan ha biverkningar. Största delen av biverkningarna uppkommer inom sex veckor från injektionen.

De vanligaste biverkningarna är lokala symtom vid injektionsstället, så som värk, rodnad, värme och svullnad. Det är också mycket vanligt med tillfälliga allmänna symtom, så som trötthet, huvudvärk, muskel- och ledvärk, frossa, illamående och feberreaktioner.

Lokala och allmänna symtom uppkommer oftast inom ett par dygn från injektionen. De försvinner inom några timmar eller dagar. Det är möjligt att behandla dem med febernedsättande och värkmedicin. Lokala och allmänna symtom förhindrar inte vidare vaccinationer.

Övriga biverkningar såsom allvarliga allergiska reaktioner har varit mycket ovanliga.

I Finland, i de övriga nordiska länderna och i Tyskland har en aning flera fall än normalt av mycket sällsynt propp i hjärnans blodavflöde (sinustrombos) och så kallad disseminerad intravasal koagulation rapporterats bland personer under 65 år efter AstraZenecas vaccin. Ett möjligt orsakssamband med AstraZenecas coronavaccin utreds för närvarande, och under den tiden vaccineras personer under 65 år med andra vaccin.

De som fått AstraZenecas coronavaccin uppmanas vara uppmärksamma på ovanligt kraftiga symtom, som kan börja uppträda först över tre dygn efter vaccinationen (vanligen efter 5–14 dygn). Man ska omedelbart uppsöka vård om man får en kraftig, klart tilltagande huvudvärk eller särskilt kraftigt ökande blåmärken på huden eller på slemhinnorna.

Användningen av två eftervarandra följande olika coronavaccin kan medföra den vaccinerade något flera biverkningar som går över på några dagar, såsom feber, muskelsmärta och trötthet. 

Myndigheterna följer upp säkerheten i vaccinen alltid efter att det tagits i bruk.

  • Personer under 12 år vaccineras inte med BioNTech-Pfizers och Modernas vacciner eftersom det ännu inte finns tillräckligt med forskningsdata om detta vaccin för unga. Av samma orsak ges inte AstraZenecas vacciner till personer under 18 år.
  • Personer som har feber och/eller infektion med feber. Då flyttas vaccinationen framåt. I samband med tidsbokningen skickas en bekräftelse med e-post eller textmeddelande. Bekräftelsemeddelandet innehåller också anvisningar för ombokning av tiden.
  • Om personen har fått en anafylaktisk chock från det första vaccinet eller något av dess ämnen.
  • BioNTech-Pfizers och Modernas vacciner passar inte personer med polyetylenglykolallergi (PEG).
  • AstraZenecas vaccin passar inte personer med polysorbat 80-allergi.
  • Om du tidigare har konstaterats ha hjärnventrombos (sinustrombos) eller lågt trombocytvärde förorsakat av eller relaterat till heparinbehandling, trombotiskt trombocytopeniskt syndrom dvs. TTS eller kapillärläckagesyndrom, är AstraZeneca-vaccinet inte lämpligt för dig. Du får ett annat vaccin. Boka tid per telefon och nämn din tidigare sjukdom/reaktion både i tidsbokningen och på vaccinationsplatsen. En tidigare hjärninfarkt, hjärnblödning eller subaraknoidalblödning är inget hinder för vaccination. En tidigare blodpropp i lungan eller djup ventrombos till exempel i de nedre extremiteterna är inte heller ett hinder för vaccination.

Vacciner anses i allmänhet vara säkra under en graviditet ifall de inte innehåller levande virus. De nya mRNA- och adenovirusvektorvaccinerna mot corona innehåller inte levande virus, men de har ännu inte undersökts systematiskt på gravida. Amning är inget hinder för att ta vaccinet. Läs mer (THL).

Om du är på väg på operation är målet att du får vaccinet minst två veckor före operationen eller en vecka efter operationen. Din vårdande enhet kan ge anvisningar som avviker från dessa tidsgränser.

Det skadar inte att ta vaccinet även om personen vid vaccinationstillfället skulle vara i inkubationsfasen av en coronavirusinfektion. En person som haft coronaviruset bör vaccineras efter sex månader från att symtomen börjat eller sex månader från bekräftad smitta vid asymtomatisk infektion.

Det är också möjligt för en person som lider av förlängda coronavirussymtom att ta vaccinet. Det lönar sig att flytta vaccinationen framåt om personen är väldigt svag, undersökningarna inte är färdiga eller symtomen precis har förvärrats.

Personer som fyller 65 år i år eller äldre kan välja om hans eller hennes vaccinationsserie inleds med AstraZeneca-vaccinet eller med mRNA-vaccinet som används i kommunen (BioNTech-Pfizer- eller Moderna-vaccinet).  

 Den andra vaccindosen som ges till personer som fyllt 65 år är samma vaccin som vid den första dosen. Undantag från detta görs endast om det har framkommit en kontraindikation mot vaccinet, till exempel om den första dosen har lett till en allvarlig allergisk reaktion. 

 Enligt anvisningen som THL publicerade den 18 maj kan en person som fyllt 65 år och som har fått som första dos AstraZeneca-vaccin, men avböjer den andra AstraZeneca-dosen, få mRNA-vaccin. I dessa fall är det dock bra att observera att det kan vara nödvändigt att vänta på mRNA-vaccinet under en längre tid än 12 veckor vilket är rekommendationen för dosintervallet. Se närmare om biverkningarna av kombinationen av olika vaccin på denna webbplats under ”Vilka symtom kan koronavaccin medföra”. 

 Om du avböjer den andra dosen av AstraZeneca-vaccinet ska du avboka vaccinationstiden som har bokats för dig. Du kan avboka en bokning som gjorts från och med den 8 april för den andra dosen i tjänsten Coronarvaccinbokning.fi via länken som finns i bekräftelsemeddelandet med tidsbokningskod och pin-kod. Om det är mindre än 5 timmar till tidpunkten för vaccination, om bokningen har gjorts innan den 8 april eller om du inte har ett bekräftelsemeddelande ska du avboka din tid i din kommuns telefontjänst för coronavaccin. Boka en ny tid i din kommuns telefontjänst och berätta att du vill ha ett mRNA-vaccin. Du observerar väl att det inte längre är möjligt att välja vaccin på vaccinationsenheten. 

 Kontrollera på din egen kommuns webbplats om coronavaccinationer hur valet av vaccin går till. Här hittar du länkar till kommunernas coronavaccinationssidor 

För personer som är under 65 år inleds den nya vaccinationsserien alltid med ett mRNA-vaccin (BioNTech-Pfizer eller Moderna). Om en person har fått en första dos av AstraZeneca-vaccin, ges enligt försiktighetsprincipen som andra vaccindos ett mRNA-vaccin. 

Om det förekommer obestridliga medicinska kontraindikationer mot mRNA-vaccin hos en person under 65 år, t.ex. allvarlig allergi mot en substans i mRNA-vaccinen eller om mRNA-vaccinet har medfört en allvarlig biverkning efter den första dosen kan han eller hon få AstraZeneca-vaccin.  

Kontrollera på din egen kommuns webbplats om coronavaccinationer hur valet av vaccin går till. Här hittar du länkar till kommunernas coronavaccinationssidor 

 

Användbara länkar: