Information om tidsbokningstjänsten

Coronavaccinbokning.fi är en gemensam tidsbokningstjänst för kommunerna i Nyland. Tjänsten tillhandahålls av samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Kommunerna ansvarar för vaccinationerna. Se anvisningar och vaccinationsställen för din egen kommun: Kommunernas coronavaccinationssidor.

Tjänsten innefattar bl.a.

 • Informationssidan Coronavaccinbokning.fi
 • Stark identifiering för tjänsten
 • Blankett för screening och förhandsinformation
 • Självbetjäningsbokning till coronavirusvaccination
 • Tidsbokningstjänst för social- och hälsovårdspersonal som bokar tiden för kunden.

För att du ska kunna sköta ärenden för en annan vuxen person på webben måste du ha en officiell fullmakt.  

Du kan göra en fullmakt för att sköta en annan persons ärenden i webbtjänsten Suomi.fi, där du behöver bankkoder eller mobilcertifikat för att identifiera dig.

I tjänsten Suomi.fi kan du ge eller be en annan person om en fullmakt, dvs. rätt att sköta ärenden för egen räkning. Tjänsten Suomi.fi använder sig av fullmakten sköta ärenden inom hälso- och sjukvården.

Mer information via denna länk.

Så här bokar du din vaccinationstid

 1. Kolla upp om du hör till den grupp som nu blir vaccinerad samt anvisningarna och vaccinationsställena för din egen kommun. Du hittar länkarna till kommunernas coronavaccinationssidor här.
 2. Klicka på Boka tid.
 3. Läs och godkänn tjänstens användarvillkor och användningen av cookies.
 4. Väl din hemkommun, åldergrupp och vaccinationsomgång i listan. 
 5. Logga in i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifiikat.
 6. Kontrollera och fyll i blanketten för förhandsinformation.
 7. Boka vaccinationstider enligt anvisningarna. Boka en tid för boosterdos enligt anvisningen. Skjuta upp en boostervaccination: läs mer här.
 8. Du får en bekräftelse på dina bokade tider via e-post eller textmeddelande. Bekräftelsemeddelandet innehåller också anvisningar för ombokning av tiden.

Vaccindos 3

Du kan i tjänsten också boka tid för 3. coronavaccindosen. Vaccindos kan ges till

 • personer över 12 år med kraftig immunbrist 2 månader efter den andra vaccinationen
 • flickor och kvinnor över 12 år samt till män över 30 år som har fått sitt andra vaccin med en kort dosintervall på under 6 veckor och mer än 6 månader tidigare
 • personer över 60 år
 • personer över 12 år som bor på institutioner och vårdhem
 • riskgrupper 1 och 2 med risk för allvarlig coronavirussjukdom (läs mer om riskgrupper på THL:s webbplats).

Vaccindos 3 rekommenderas inte till män under 30 år som inte hör till riskgrupperna som beskrivs ovan.

På vaccinationspunkten kontrolleras om personen tillhör den grupp som för tillfället får den tredje dosen av coronavirusvaccin.

Problem med att boka tid?

Du kan ta kontakt med tidsbokningen genom responsblanketten.

Personuppgifterna i tjänsten kommer från befolkningsdatasystemet. Boka tid per telefon om du har en spärrmarkering eller om din hemkommun är någon annan än en kommun i Nyland och du har förflyttat dina hälsovårdsärenden till en kommun inom Nylands område. I dessa fall överförs inte dina uppgifter till vår tjänst.  

Om du har frågor gällande vaccinet eller genomförandet av vaccinationen kontaktar du hälsovårdsenheten i din kommun.

Användningen av coronavaccinationsbokningstjänsten kräver att du:

 • godkänner användandet av kakor i tjänsten Coronavaccinbokning.fi
 • godkänner tjänstens användarvillkor
 • tillåter att tjänsten Coronavaccinbokning.fi bedömer om du tillhör gruppen som är i tur att vaccineras.

Bekanta dig med användarvillkoren och integritetspolicyn: