Information om tidsbokningstjänsten

Coronavaccinbokning.fi är en gemensam tidsbokningstjänst för kommunerna i Nyland. Tjänsten tillhandahålls av samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Kommunerna ansvarar för vaccinationerna. Se anvisningar och vaccinationsställen för din egen kommun: Kommunernas coronavaccinationssidor.

Tjänsten innefattar bl.a.

 • Informationssidan Coronavaccinbokning.fi
 • Stark identifiering för tjänsten
 • Blankett för screening och förhandsinformation
 • Självbetjäningsbokning till coronavirusvaccination
 • Tidsbokningstjänst för social- och hälsovårdspersonal som bokar tiden för kunden.

För att du ska kunna sköta ärenden för en annan vuxen person på webben måste du ha en officiell fullmakt.  

Du kan göra en fullmakt för att sköta en annan persons ärenden i webbtjänsten Suomi.fi, där du behöver bankkoder eller mobilcertifikat för att identifiera dig.

I tjänsten Suomi.fi kan du ge eller be en annan person om en fullmakt, dvs. rätt att sköta ärenden för egen räkning. Tjänsten Suomi.fi använder sig av fullmakten sköta ärenden inom hälso- och sjukvården.

Mer information via denna länk.

Så här bokar du din vaccinationstid

 1. Kolla upp om du hör till den grupp som nu blir vaccinerad samt anvisningarna och vaccinationsställena för din egen kommun. Du hittar länkarna till kommunernas coronavaccinationssidor här.
 2. Klicka på Boka tid.
 3. Läs och godkänn tjänstens användarvillkor och användningen av cookies.
 4. Väl din hemkommun, åldergrupp och vaccinationsomgång i listan. 
 5. Logga in i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifiikat.
 6. Kontrollera och fyll i blanketten för förhandsinformation.
 7. Boka vaccinationstider enligt anvisningarna. Boka en tid för boosterdos enligt anvisningen. Skjuta upp en boostervaccination: läs mer här.
 8. Du får en bekräftelse på dina bokade tider via e-post eller textmeddelande. Bekräftelsemeddelandet innehåller också anvisningar för ombokning av tiden.

Vaccindos 3

Du kan i tjänsten också boka tid för 3. coronavaccindosen. Vaccindos kan ges till

 • personer som fyllt 12 år och äldre med kraftigt immunbrist efter 2 månader från det andra vaccinet
 • personer som vaccinerats med kort dosintervall under 6 veckor
 • personer som fyllt 60 år
 • personer som bor på institutioner och vårdhem
 • riskgrupper 1 och 2 som exponerar för allvarlig coronavirussjukdom (läs mer om riskgrupperna på THL:s webbplats via denna länk).
 • personal inom social- och hälsovården
 • alla andra personer som fyllt 18 år och äldre.

Det lönar sig att ta den tredje vaccindosen så snabbt som möjligt när det har gått fem månader sedan den andra vaccinationen. Personer med kraftig immunbrist kan ta vaccinet redan två månader efter den andra vaccinationen. Tidpunkten för den tredje vaccindosen för personer med coronavirussjukdom påverkas också av tidpunkten för insjuknandet. Läs mer på THL:s webbplats.

THL rekommenderar för tillfället den tredje vaccindosen till personer som fyllt 60 år och personer över 18 år i riskgrupper redan 3–4 månader efter den andra vaccinationen. Tillsvidare kan man boka tid i självbetjäningen tidigast fem månader efter den andra vaccindosen.

För under 60-åringar rekommenderas vaccination 4-6 månader efter den andra vaccinationen.

Följ också med situationen på din kommuns vaccinationssida.

Kommunerna schemalägger vaccinationerna i något olika takt. Kontrollera situationen för vaccinationsgrupperna och vaccinationsturerna på coronavaccinationssidorna i din egen kommun.

Vid vaccinationsplatsen kontrolleras personens tillhörighet till den grupp som för närvarande får den tredje dosen coronavaccin.

Mer information på THL:s webbplats via denna länk.

Problem med att boka tid?

Du kan ta kontakt med tidsbokningen genom responsblanketten.

Personuppgifterna i tjänsten kommer från befolkningsdatasystemet. Boka tid per telefon om du har en spärrmarkering eller om din hemkommun är någon annan än en kommun i Nyland och du har förflyttat dina hälsovårdsärenden till en kommun inom Nylands område. I dessa fall överförs inte dina uppgifter till vår tjänst.  

Om du har frågor gällande vaccinet eller genomförandet av vaccinationen kontaktar du hälsovårdsenheten i din kommun.

Användningen av coronavaccinationsbokningstjänsten kräver att du:

 • godkänner användandet av kakor i tjänsten Coronavaccinbokning.fi
 • godkänner tjänstens användarvillkor
 • tillåter att tjänsten Coronavaccinbokning.fi bedömer om du tillhör gruppen som är i tur att vaccineras.

Bekanta dig med användarvillkoren och integritetspolicyn: