Coronavirusvaccination för social- och hälsovårdspersonal inom Nyland

På sidan Information om coronavaccination får du bland annat information om vilka vaccin som används i Nyland, vilka symtom coronavaccinet kan orsaka, för vem vaccinet inte passar och om du kan ta vaccinet ifall du har haft coronavirussjukdomen.

Det är viktigt att social- och hälsovårdspersonalen vaccinerar sig med en fullständig vaccinationsserie. Det lönar sig också att ta den tredje vaccinationen genast när det är möjligt. Du får information om din social- och hälsovårdsvaccinationspunkt av din arbetsgivare.

För män under 30 år används endast BioNTech-Pfizer-vaccinet. Andra som ska vaccineras får antingen Modernas eller BioNTech-Pfizers mRNA-vaccin. Under handledning av företagshälsovården kan man också hitta andra vaccinationsalternativ.

Vid vaccinationsplatsen kontrolleras om personen hör till en grupp som får en tredje coronavaccindos. Mer information finns på THL:s webbplats.

För tidsbokningen behöver du bankkoder eller mobilcertifikat samt information om din vaccinationspunkt. Logga inte in i tidsbokningen med det certifikatkort som används i ditt arbete. 

Se anvisningarna för tidsbokning.

Jobbar du på ett vaccinationsställe?

Mer information om användningen av coronavaccinbokningstjänsten hittar du på https://www.hus.fi/ammattilaiselle/koronarokotusaika.

Tidsbokning och annullering eller flyttning av den

Du skickas en bekräftelse per e-post eller textmeddelande om de tider du bokat. Bekräftelsen innehåller även anvisningar för att ändra på tidsbokningen. I bekräftelsemeddelandet finns den länk, bokningsnyckel och pinkod som behövs. Du kan annullera din tidsbokning via denna länk.

Vaccindos 1:

Du kan annullera eller omboka tiden för den första vaccinationen med hjälp av bokningsnycken och pinkoden. När du annullerar den första vaccinationstiden annulleras tiden även för den andra vaccinationen, om du har bokat tiden länkad till den första vaccinationen. Då måste du göra båda bokningarna på nytt.

Vaccindos 2:

I tidsbokningssystemet kan du boka och byta tid till den andra vaccinationen under en period som är 3 eller 6 veckor efter den första vaccinationen. Om tiden har bokats länkad till den första vaccinationen (den första och den andra vaccinationen) är intervallet 6 veckor men som en separat bokning får du tid med ett intervall på 3 veckor (den andra vaccinationen). Välj ett kort vaccinationsintervall och boka den andra vaccinationen separat.

Det är också möjligt att flytta eller boka den andra  vaccinationen en annan vaccinationsställe inom samma företagshälsovård. Tidsbokningstjänsten erbjuder tider till de vaccinationspunkter där det finns lediga tider. Om du bokar den första och andra vaccinationen samtidigt styrs tidsbokningen automatiskt till samma vaccin. Om du bokar det andra vaccinet separat kan du också boka en tid för olika mRNA-vaccinpreparat. Du kan också boka en tid för mRNA-vaccination om du har fått AstraZenecas vaccin eller någon annat tillverkares vaccin som första vaccin.

Vid företagshälsovårdens vaccinationsställe erbjuds eventuellt endast ett vaccinpreparat. Du kan kontrollera vaccinpreparatet som används i din företagshälsovård på arbetsgivarens vaccinationssida eller vid vaccinationsstället.

Om du har frågor om din egen vaccination, kontakta din företagshälsovård. Följ också med situationen på din kommuns vaccinationssida

Du kan också annullera eller flytta tidpunkten för den andra vaccinationen med hjälp av bokningsnyckeln och PIN-koden.

Vaccindos 3:

Du kan även boka en separat tid till den även tredje vaccinationen i tidsbokningen för självbetjäning vid arbetsgivarens vaccinationsställe inom social- och hälsovården. Vid vaccinationspunkten kontrolleras personens tillhörighet till den grupp av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som rekommenderas av THL.

Som vård- och omsorgsarbetare får du den tredje vaccinationen redan tre månader efter den andra vaccinationen.

Du kan också annullera eller flytta den tredje vaccinationen med hjälp av bokningsnyckeln och PIN-koden. Du kan flytta bokningen av den tredje dosen tidigast 3 månader efter den andra vaccinationen.

Om du har frågor om din egen vaccination ska du kontakta din arbetsgivares vaccinationspunkt.

Problem med tidsbokningstjänsten?

Du kan ta kontakt med tidsbokningen genom responsblanketten. Obs! Responsen behandlas inom HUS IT-förvaltning. Kontakta din egen välfärdsområde i frågor och respons som gäller vaccinationer och ordnandet av vaccinationerna.

Personuppgifterna i tjänsten kommer från befolkningsdatasystemet. Boka tid per telefon om du har en spärrmarkering eller om din hemkommun är någon annan än en kommun i Nyland och du har förflyttat dina hälsovårdsärenden till en kommun inom Nylands område. I dessa fall överförs inte dina uppgifter till vår tjänst.  

När du kommer till vaccinationen

tule_terveena

Kom till vaccinationen bara om du är frisk. Klä dig så att överarmen lätt kan exponeras.

henkilokortti

Ta med dokumenten enligt vaccinationsenhetens anvisningar*.

kasvomaski

Använd munskydd, tvätta händerna och håll avstånd till andra.

kello

Reservera 15 minuter för uppföljning efter vaccinationen.

* Till exempel identitetsbevis, legitimation, VRK-kort och FPA-kort.