Coronavirusvaccination för social- och hälsovårdspersonal inom Nyland

Information om coronavaccination -sidan ger dig bland annat information om vilka vaccin som används i Nyland, vilka biverkningar coronavaccinet kan orsaka, för vem vaccinet inte passar och om du kan ta vaccinet ifall du har haft coronavirussjukdomen. 

Alla yrkesutbildade inom social- och hälsovården får en första och andra dos av coronavaccinet.  

En tredje vaccindos ges till kvinnor och 30 år fyllda män som har fått sitt vaccin med kort dosintervall (under 6 veckor) och det har gått minst 6 månader sedan den andra dosen gavs. Den tredje vaccinationsdosen ges till personer som vaccinerats med kort dosintervall oberoende av deras nuvarande arbetsuppgifter. Vid vaccinationsplatsen kontrolleras om personen hör till en grupp som får en tredje coronavaccindos. Mer information finns på THL:s webbplats. 

För att genomföra tidsbokningen behöver du bankkoder eller mobilcertifikat samt information om var vaccinationen sker.

Se anvisningarna för tidsbokning.

Jobbar du på ett vaccinationsställe?

Mer information om användningen av coronavaccinbokningstjänsten hittar du på https://www.hus.fi/ammattilaiselle/koronarokotusaika.

Annullering av tidsbokning

Du skickas en bekräftelse per e-post eller textmeddelande om de tider du bokat. Bekräftelsen innehåller även anvisningar för att ändra på tidsbokningen. I bekräftelsemeddelandet finns den länk, bokningsnyckel och pinkod som behövs. 

Första vaccinationen:

Om du vill ändra tidpunkten för den första vaccinationen, annullerar du din första vaccinationstid. Då annulleras också tidsbokningen för den andra, det vill säga boostervaccinationen. Gör båda bokningarna på nytt.

Andra vaccinationen:

Du kan också annullera eller omboka tiden för boostervaccinationen med hjälp av bokningsnycken och pinkoden. I tidsbokningstjänsten kan du omboka tiden för boostervaccinationen till tidigast 6 veckor och senast 12 veckor och 5 dagar efter den första vaccinationen.

Om du fått ditt första vaccin, men ännu inte bokat tid för den andra vaccindosen, så kan du boka tid för den i bokningssystemet med ett intervall som är 6-12 veckor från det första vaccinet.

Det rekommenderas att boosterdosen ges med ett tidsintervall på 12 veckor efter den första vaccinationen. 

Den andra vaccinationen kan bokas via självbetjäningen via en länk till den första vaccinationen (den första och andra vaccinationen) eller separat, om den första vaccinationen inte har bokats genom självbetjäning. 

Om samma vaccin erbjuds inom din företagshälsovård rekommenderar vi att du bokar tid så att du får en andra dos av samma vaccin. Om du bokar den första och andra vaccinationen samtidigt styrs tidsbokningen automatiskt till samma vaccin.

Om du bokar den andra vaccinationen separat kan du också boka en tid så att du får ett annat mRNA-vaccinpreparat. Du kan också boka en tid för mRNA-vaccination om du har fått AstraZenecas eller någon annan tillverkares vaccin i den första dosen.

Om du har frågor om din egen vaccination, vänligen kontakta din arbetsgivare.

Tredje vaccinationen:

Vid vaccinationsplatsen kontrolleras om personen hör till en grupp som får en tredje coronavaccindos.  Boka inte en tid om du inte hör till någon av de grupper som fastställs i THL:s rekommendation och din kommuns anvisningar. Se närmare anvisningar längst uppe på sidan. 

Också vid den tredje coronavaccindosen kan du annullera eller omboka tiden med hjälp av bokningsnyckeln och pinkoden. Om du har fått de två första vaccindoserna med kort intervall kan du flytta den tredje dosen till tidigast 6 månader efter den andra vaccinationen. Den tredje vaccinationen styrs till samma mRNA-vaccin som den andra vaccinationen om samma vaccin erbjuds inom din företagshälsovård. Det är också möjligt att välja ett mRNA-vaccin från en annan tillverkare, om det erbjuds vaccin från en annan tillverkare. 

Det kan hända att det på företagshälsovårdens vaccinationsställe endast finns ett vaccinpreparat. Du kan kolla vilket vaccinpreparat din företagshälsovård använder på din arbetsgivares coronavaccinsida eller vaccinationsställe.

Om du har frågor om din egen vaccination, vänligen kontakta din arbetsgivare.

Problem med tidsbokningstjänsten?

Du kan ta kontakt med tidsbokningen genom responsblanketten. Obs! Responsen behandlas inom HUS IT-förvaltning. Kontakta din egen boendekommun i frågor och respons som gäller vaccinationer och ordnandet av vaccinationerna.

Personuppgifterna i tjänsten kommer från befolkningsdatasystemet. Boka tid per telefon om du har en spärrmarkering eller om din hemkommun är någon annan än en kommun i Nyland och du har förflyttat dina hälsovårdsärenden till en kommun inom Nylands område. I dessa fall överförs inte dina uppgifter till vår tjänst.  

När du kommer till vaccinationen

tule_terveena

Kom till vaccinationen bara om du är frisk. Klä dig så att överarmen lätt kan exponeras.

henkilokortti

Ta med dokumenten enligt vaccinationsenhetens anvisningar*.

kasvomaski

Använd munskydd, tvätta händerna och håll avstånd till andra.

kello

Reservera 15 minuter för uppföljning efter vaccinationen.

* Till exempel identitetsbevis, legitimation, VRK-kort och FPA-kort.