Coronavirusvaccination för social- och hälsovårdspersonal inom Nyland

Information om coronavaccination -sidan ger dig bland annat information om vilka vaccin som används i Nyland, vilka biverkningar coronavaccinet kan orsaka, för vem vaccinet inte passar och om du kan ta vaccinet ifall du har haft coronavirussjukdomen. 

Alla yrkesutbildade inom social- och hälsovården får en första och andra dos av coronavaccinet.  

En tredje vaccindos ges till kvinnor och 30 år fyllda män som har fått sitt vaccin med kort dosintervall (under 6 veckor) och det har gått minst 4 månader sedan den andra dosen gavs. Den tredje vaccinationsdosen ges till personer som vaccinerats med kort dosintervall oberoende av deras nuvarande arbetsuppgifter. Vid vaccinationsplatsen kontrolleras om personen hör till en grupp som får en tredje coronavaccindos. Mer information finns på THL:s webbplats. 

För att genomföra tidsbokningen behöver du bankkoder eller mobilcertifikat samt information om var vaccinationen sker.

Se anvisningarna för tidsbokning.

Jobbar du på ett vaccinationsställe?

Mer information om användningen av coronavaccinbokningstjänsten hittar du på https://www.hus.fi/ammattilaiselle/koronarokotusaika.

Annullering eller flyttning av tidsbokning

Du skickas en bekräftelse per e-post eller textmeddelande om de tider du bokat. Bekräftelsen innehåller även anvisningar för att ändra på tidsbokningen. I bekräftelsemeddelandet finns den länk, bokningsnyckel och pinkod som behövs. Du kan avboka din tid via den här länken.  

Vaccindos 1:

Du kan annullera eller omboka tiden för den första vaccinationen med hjälp av bokningsnycken och pinkoden. Om du annullerar den tiden för den första vaccinationen annulleras också tiden för den andra vaccinationen. Då måste du göra båda bokningarna på nytt.

Vaccindos 2:

Du kan också annullera eller flytta tidpunkten för den andra vaccinationen med hjälp av bokningsnyckeln och PIN-koden. I tidsbokningstjänsten kan du omboka tiden för den andra vavvinationen till tidigast 6 veckor och senast 12 veckor och 5 dagar efter den första vaccinationen.

Om du har fått den första vaccindosen men inte har reserverat tid för den andra vaccinationen, kan du i tidsbokningssystemet boka en tid för den andra vaccinationen för en tidsperiod på 6-12 veckor efter den första vaccinationen. Den andra vaccinationen kan bokas via självbetjäningen kopplad till den första vaccinationen (1:a och 2:a vaccinationen) eller separat, om den första vaccinationen inte har bokats i självbetjäningen. 

Det är också möjligt att flytta eller boka den andra  vaccinationen en annan vaccinationsställe inom samma företagshälsovård. Tidsbokningssystemet erbjuder lediga tider vid de vaccinationsställen där det finns lediga tider enligt ditt första vaccin. Om samma vaccin erbjuds inom företagshälsovården rekommenderar vi att du bokar en tid så att du får den andra dosen av samma vaccin. Om du bokar den första och andra vaccinationen samtidigt styrs tidsbokningen automatiskt till samma vaccin. Om du bokar det andra vaccinet separat kan du också boka en tid för olika mRNA-vaccinpreparat. Du kan också boka en tid för mRNA-vaccination om du har fått AstraZenecas vaccin eller någon annat tillverkares vaccin som första vaccin.

Vid företagshälsovårdens vaccinationsställe erbjuds eventuellt endast ett vaccinpreparat. Du kan kontrollera vaccinpreparatet som används i din företagshälsovård på arbetsgivarens vaccinationssida eller vid vaccinationsstället.

Om du har frågor om din egen vaccination, kontakta din företagshälsovård.

Vaccindos 3:

Du kan boka en separat tid till den tredje vaccinationen i tidsbokningen för självbetjäning vid arbetsgivarens vaccinationsställe inom social- och hälsovården. Vid vaccinationsplatsen kontrolleras personens tillhörighet till den grupp yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som THL rekommenderar får den tredje coronavaccindosen. För övriga anställda inom social- och hälsovården erbjuds tredje vaccinationer i den ordning som kommunen hänvisar vid hemkommunens vaccinationsställen, se vaccinationer för invånare i Nyland.

Du kan också avboka eller flytta den tredje coronarvaccindosen med hjälp av bokningsnyckeln och PIN-koden. Du kan flytta den tredje dosen tidigast 4 månader efter den andra vaccinationen.

Kontakta din arbetsgivare om du har frågor om din egen vaccination.

Problem med tidsbokningstjänsten?

Du kan ta kontakt med tidsbokningen genom responsblanketten. Obs! Responsen behandlas inom HUS IT-förvaltning. Kontakta din egen boendekommun i frågor och respons som gäller vaccinationer och ordnandet av vaccinationerna.

Personuppgifterna i tjänsten kommer från befolkningsdatasystemet. Boka tid per telefon om du har en spärrmarkering eller om din hemkommun är någon annan än en kommun i Nyland och du har förflyttat dina hälsovårdsärenden till en kommun inom Nylands område. I dessa fall överförs inte dina uppgifter till vår tjänst.  

När du kommer till vaccinationen

tule_terveena

Kom till vaccinationen bara om du är frisk. Klä dig så att överarmen lätt kan exponeras.

henkilokortti

Ta med dokumenten enligt vaccinationsenhetens anvisningar*.

kasvomaski

Använd munskydd, tvätta händerna och håll avstånd till andra.

kello

Reservera 15 minuter för uppföljning efter vaccinationen.

* Till exempel identitetsbevis, legitimation, VRK-kort och FPA-kort.