Coronavirusvaccination för social- och hälsovårdspersonal inom Nyland

Information om coronavaccination -sidan ger dig bland annat information om vilka vaccin som används i Nyland, vilka biverkningar coronavaccinet kan orsaka, för vem vaccinet inte passar och om du kan ta vaccinet ifall du har haft coronavirussjukdomen. 

För närvarande vaccineras ytterligare den personal inom social- och hälsovården som vårdar coronaviruspatienter eller -misstankar och som är kritisk med avseende på hälso- och sjukvårdens bärkraft samt vårdpersonal och boende inom heldygnsomsorg för äldre.

I första skedet kan sådan personal vaccineras som vårdar bekräftade och misstänkta coronaviruspatienter samt deltar i provtagning och analys:

  • på intensivvårdsavdelningar (sk. coronakohortenheter)
  • på vård- och akutavdelningen (sk. coronakohortenheter) samt inom prehospital akutsjukvård och ambulanstransport
  • de som vårdar misstänkta och bekräftade coronaviruspatienter på infektionsavdelningen, personer på provtagningsställen och personer i laboratorier för analys av coronaviruset
  • på enheter inom socialvårdens boendetjänster för äldre personer och på verksamhetsenheter med effektiviserade boendetjänster, det vill säga på enheter för heldygnsomsorg. Dessutom vaccineras boende på dessa enheter.

I begränsad omfattning social- och hälsovårdspersonal med avgörande roll.

Endast personer i ovanstående grupper kan för närvarande få vaccinet.

!

Du kan boka tid till coronavaccination endast om:

*

Din arbetsgivare har skickat ett personligt e-postmeddelande med information om möjlighet att vaccinera sig. Skicka inte detta e-postmeddelande vidare.

*

Din arbetsgivare har meddelat dig om vaccinationsstället. Var noggrann med att boka tid till rätt ställe.

Se anvisningarna för tidsbokning.

För att genomföra tidsbokningen behöver du bankkoder eller mobilcertifikat samt information om var vaccinationen sker.

Jobbar du på ett vaccinationsställe?

Mer information om användningen av coronavaccinbokningstjänsten hittar du på https://www.hus.fi/ammattilaiselle/koronarokotusaika.

Avbokning av en tid

Du får en bokningsbekräftelse per e-post eller textmeddelande. Bekräftelsemeddelandet innehåller också anvisningar för ombokning av tiden. Bekräftelsemeddelandet innehåller den nödvändiga länken, tidsbokningskod och pin-kod.  

Om du avbokar den första vaccinationstid, annulleras också boostervaccinationen och bägge tidsbokning måste göras på nytt. 

Med hjälp av tidsbokningskoden och pin-koden kan du också endast avboka eller flytta boostervaccinationen. Du kan flytta den i tidsbokningssystemet till en tidsfrist som är 11 veckor från den första vaccinationen till 12 veckor och 5 dagar efter den första vaccinationen. 

Om det är mindre än 5 timmar till din vaccination så kan avbokningen göras endast per telefon.  

Att boka den andra vaccinationen 

Om du har fått den första vaccinationsdosen men inte har bokat tid till boostervaccinationen kan du göra detta i tidsbokningssystemet under en tidsfrist som är mellan 11 veckor och 12 veckor 5 dagar från den första vaccinationen.  

Problem med tidsbokningstjänsten?

Du kan ta kontakt med tidsbokningen genom responsblanketten. Obs! Responsen behandlas inom HUS IT-förvaltning. Kontakta din egen boendekommun i frågor och respons som gäller vaccinationer och ordnandet av vaccinationerna.

Personuppgifterna i tjänsten kommer från befolkningsdatasystemet. Boka tid per telefon om du har en spärrmarkering eller om din hemkommun är någon annan än en kommun i Nyland och du har förflyttat dina hälsovårdsärenden till en kommun inom Nylands område. I dessa fall överförs inte dina uppgifter till vår tjänst.  

När du kommer till vaccinationen

tule_terveena

Kom till vaccinationen bara om du är frisk. Klä dig så att överarmen lätt kan exponeras.

henkilokortti

Ta med dokumenten enligt vaccinationsenhetens anvisningar*.

kasvomaski

Använd munskydd, tvätta händerna och håll avstånd till andra.

kello

Reservera 15 minuter för uppföljning efter vaccinationen.

* Till exempel identitetsbevis, legitimation, VRK-kort och FPA-kort.