Coronavirusvaccination för social- och hälsovårdspersonal inom Nyland

Information om coronavaccination -sidan ger dig bland annat information om vilka vaccin som används i Nyland, vilka biverkningar coronavaccinet kan orsaka, för vem vaccinet inte passar och om du kan ta vaccinet ifall du har haft coronavirussjukdomen. 

För närvarande vaccineras ytterligare den personal inom social- och hälsovården som vårdar coronaviruspatienter eller -misstankar och som är kritisk med avseende på hälso- och sjukvårdens bärkraft samt vårdpersonal och boende inom heldygnsomsorg för äldre.

Du kan boka tid till en vaccination som ges utifrån arbetsuppgift endast om

  • Du fått ett personligt e-postmeddelande om detta av din chef. Skicka inte meddelandet vidare som du fått av din chef
  • Din arbetsgivare har meddelat dig om vaccinationsstället. Var noggrann med att boka tid till rätt ställe.

För att genomföra tidsbokningen behöver du bankkoder eller mobilcertifikat samt information om var vaccinationen sker.

Se anvisningarna för tidsbokning.

Jobbar du på ett vaccinationsställe?

Mer information om användningen av coronavaccinbokningstjänsten hittar du på https://www.hus.fi/ammattilaiselle/koronarokotusaika.

Annullering av tidsbokning

Du skickas en bekräftelse per e-post eller textmeddelande om de tider du bokat. Bekräftelsen innehåller även anvisningar för att ändra på tidsbokningen. I bekräftelsemeddelandet finns den länk, bokningsnyckel och pinkod som behövs. 

Första vaccinationen:

Om du vill ändra tidpunkten för den första vaccinationen, annullerar du din första vaccinationstid. Då annulleras också tidsbokningen för den andra, det vill säga boostervaccinationen. Gör båda bokningarna på nytt.

Andra vaccinationen:

Du kan också annullera eller omboka tiden för boostervaccinationen med hjälp av bokningsnycken och pinkoden. I tidsbokningstjänsten kan du omboka tiden för boostervaccinationen till tidigast 6 veckor och senast 12 veckor och 5 dagar efter den första vaccinationen.

Om du har fått den första vaccinationsdosen men inte har bokat tid till boostervaccinationen kan du göra detta i tidsbokningssystemet under en tidsfrist som är mellan 6 veckor och 12 veckor 5 dagar från den första vaccinationen. Det rekommenderas att boosterdosen ges med ett tidsintervall på 12 veckor efter den första vaccinationen.

Det är också möjligt att omboka eller boka boostervaccinationen till ett annat av arbetsplatshälsovårdens vaccinationsställen. Tidsbokningstjänsten erbjuder lediga tider till de vaccinationsställen som har lediga tider enligt din första vaccination

Om du har frågor om din egen vaccination, kontakta din företagshälsovård.

Problem med tidsbokningstjänsten?

Du kan ta kontakt med tidsbokningen genom responsblanketten. Obs! Responsen behandlas inom HUS IT-förvaltning. Kontakta din egen boendekommun i frågor och respons som gäller vaccinationer och ordnandet av vaccinationerna.

Personuppgifterna i tjänsten kommer från befolkningsdatasystemet. Boka tid per telefon om du har en spärrmarkering eller om din hemkommun är någon annan än en kommun i Nyland och du har förflyttat dina hälsovårdsärenden till en kommun inom Nylands område. I dessa fall överförs inte dina uppgifter till vår tjänst.  

När du kommer till vaccinationen

tule_terveena

Kom till vaccinationen bara om du är frisk. Klä dig så att överarmen lätt kan exponeras.

henkilokortti

Ta med dokumenten enligt vaccinationsenhetens anvisningar*.

kasvomaski

Använd munskydd, tvätta händerna och håll avstånd till andra.

kello

Reservera 15 minuter för uppföljning efter vaccinationen.

* Till exempel identitetsbevis, legitimation, VRK-kort och FPA-kort.