Coronavirusvaccination för social- och hälsovårdspersonal inom Nyland

För närvarande vaccineras personal som vårdar bekräftade eller misstänkta coronaviruspatienter samt personal och boenden på enheter med heldygnsomsorg.

I första skedet kan sådan personal vaccineras som vårdar bekräftade och misstänkta coronaviruspatienter samt deltar i provtagning och analys:

  • på intensivvårdsavdelningar (sk. coronakohortenheter)
  • på vård- och akutavdelningen (sk. coronakohortenheter) samt inom prehospital akutsjukvård och ambulanstransport
  • de som vårdar misstänkta och bekräftade coronaviruspatienter på infektionsavdelningen, personer på provtagningsställen och personer i laboratorier för analys av coronaviruset
  • på enheter inom socialvårdens boendetjänster för äldre personer och på verksamhetsenheter med effektiviserade boendetjänster, det vill säga på enheter för heldygnsomsorg. Dessutom vaccineras boende på dessa enheter.

I begränsad omfattning social- och hälsovårdspersonal med avgörande roll:

  • personal inom primärvården som vårdar äldre personer hemma eller på hemsjukhus
  • personal inom specialistvården inom noggrant avgränsade enheter eller yrkesgrupper enligt kallelseordning

Endast personer i ovanstående grupper kan för närvarande få vaccinet.

Tid för boostervaccination bokas vid vaccinationsstället.

!

Du kan boka tid till coronavaccination endast om:

*

Din arbetsgivare har skickat ett personligt e-postmeddelande med information om möjlighet att vaccinera sig. Skicka inte detta e-postmeddelande vidare.

*

Din arbetsgivare har meddelat dig om vaccinationsstället. Var noggrann med att boka tid till rätt ställe.

Se anvisningarna för tidsbokning.

För att genomföra tidsbokningen behöver du bankkoder eller mobilcertifikat samt information om var vaccinationen sker.

Jobbar du på ett vaccinationsställe?

Mer information om användningen av coronavaccinbokningstjänsten hittar du på https://www.hus.fi/ammattilaiselle/koronarokotusaika.

Avbokning av en tid

Du får en bokningsbekräftelse per e-post eller textmeddelande. Bekräftelsemeddelandet innehåller också anvisningar för ombokning av tiden. Du kan själv boka om tiden för din första vaccination enligt de anvisningar du fått i samband med tidsbokningen. I bekräftelsen finns en länk och kod för det. Om det är mindre än 15 timmar till din vaccination så kan avbokningen göras endast per telefon. Också tiden till den andra vaccinationen kan endast avbokas per telefon.

Kontakta din företagshälsovård vid frågor gällande din egen vaccination.

Mer information om vaccinationen hittar du också på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Problem med tidsbokningstjänsten?

Du kan ta kontakt med tidsbokningen genom responsblanketten. Obs! Responsen behandlas inom HUS IT-förvaltning. Kontakta din egen boendekommun i frågor och respons som gäller vaccinationer och ordnandet av vaccinationerna.

När du kommer till vaccinationen

tule_terveena

Kom till vaccinationen bara om du är frisk. Klä dig så att överarmen lätt kan exponeras.

henkilokortti

Ta med dokumenten enligt vaccinationsenhetens anvisningar*.

kasvomaski

Använd munskydd, tvätta händerna och håll avstånd till andra.

kello

Reservera 15 minuter för uppföljning efter vaccinationen.

* Till exempel identitetsbevis, legitimation, VRK-kort och FPA-kort.