Tillgängligheten till webbtjänsten Coronavaccinbokning.fi

Coronavaccinbokning.fi är en gemensam tidsbokningstjänst för coronavaccination för kommunerna / välfärdsområdena i Nyland. Tjänsten produceras av HUSsammanslutningen.

Tekniskt utgörs tjänsten av tre olika komponenter: Webbplatsen Coronavaccinbokning.fi, appen för förhandsuppgifter och autentisering samt Vihta-tidsbokningstjänsten.

Denna tillgänglighetsbeskrivning gäller webbplatsen Coronavaccinbokning.fi och appen för förhandsuppgifter och autentisering. Du hittar Vihta-tidsbokningsstjänsten på tjänstens egen webbplats.

HUS strävar att garantera tillgängligheten till tjänsten i enlighet med kraven i lagen. Målet för alla tjänster är nivå AA som fastställs i version 2.1 i Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG).

I detta tillgänglighetsutlåtande redogörs för hur lagen om tillhandahållande av digitala tjänster iakttas i webbtjänsten Coronavaccinbokning.fi, vilka brister webbplatsens tillgänglighet har och hur du kan ge oss respons på tillgänglighetsproblem.

Vi vill att så många användare som möjligt ska kunna använda våra digitala tjänster. Vi beaktar tillgängligheten i utvecklingen av digitala tjänster.

Hur tillgängliga är sidorna?

Denna webbtjänst uppfyller till stor del de lagstadgade tillgänglighetskriterierna på A- och AA-nivå (WCAG-kriterierna 2.1). I webbtjänsten finns vissa brister i tillgängligheten som beskrivs närmare nedan.

Märkte du brister i tillgängligheten?

Vi strävar ständigt efter att förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Om du observerar att det finns problem med tillgänglighet på vår webbplats, ge först respons till den som upprätthåller webbplatsen.

Om du hittar problem som inte beskrivs på den här sidan, meddela oss om dem så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan lämna respons på adressen koronarokotusaika@hus.fi. ​

Tillsyn över tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att tillgänglighetskraven uppfylls. Om du inte är nöjd med svaret som du har fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finlands berättas noggrant hur man kan anföra besvär och hur ärendet behandlas:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi 
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer till växeln: 0295 016000

Närmare information om teknisk tillgänglighet

Webbtjänsten är ännu inte till alla delar tillgänglig. 

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga

  • Webbtjänsten innehåller komponenter som inte kan tolkas korrekt med hjälp av hjälpmedelsteknologier. Webbtjänstens semantiska struktur kan inte tolkas helt med hjälp av hjälpmedelsteknologier. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
  • Alla meddelanden kan inte hittas eller läsas automatiskt. (WCAG 4.1.3)

Webbtjänstens tillgänglighet korrigeras kontinuerligt och man strävar efter att korrigera de brister som uppräknas här före utgången av 2021.

Hur har vi testat tillgängligheten?

Iakttagelserna i denna tillgänglighetsrapport grundar sig på en bedömning som gjorts av en tredje part om hur webbtjänsten uppfyller kraven i lagen. 

Webbtjänsten har publicerats 25.1.2021.
Denna beskrivning sammanställdes den 5 mars 2021.
Beskrivningen har senast uppdaterats 5.3.2021 och en termförteckning gällande välfärdsområden har lagts till 2.1.2023.

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)

Tillgänglighetskrav-webbplatsen

Respons och kontaktuppgifter

Vi tar gärna emot förslag, kommentarer, frågor och förbättringsförslag om denna tjänst och dess tillgänglighet på adressen koronarokotusaika@hus.fi