Tillgänglighetsutlåtande

Coronavaccinationstid.fi är en gemensam tidsbokningstjänst för kommunerna i Nyland. Tjänsten produceras av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HUS.

Tjänsten är uppbyggd av tre olika komponenter: Coronavaccinationstid.fi-informationssidan, sjukdomshistoria och identifiering, samt Vihta-tidsbokningstjänsten.

Detta tillgänglighetsutlåtande berör Coronavaccinationstid.fi-sidan, sjukdomshistoria och identifieringsapplikationen.

Tillgänglighetsutlåtande för Vihta-tidsbokningstjänsten hittar du på tjänstens egna sidor: Vihta-ajanvarauspalvelun saavutettavuusseloste

HUS strävar efter att tillhandahålla tjänsten enligt de krav som finns i lagen. Alla tjänster strävar efter att uppnå AA-nivå avseende webbtillgänlighet (WCAG) version 2.1.

Mer information:

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 (Finlex)

Tillgänglighetsstatus

Coronavaccinationstid-tjänsten är i nuläget i dess första och vad gäller informationssidorna, tillfälliga fas, och uppfyller därmed inte alla kritiska tillgänglighetskrav. Målet är att tjänsten ska få en mer omfattande tillgänglighet i samband tjänstens kommande ibruktagandestadier i januari 2021.

Framställning av tillgänglighetsutlåtandet

Detta tillfälliga utlåtande har framställts 31.12.2020.

Feedback och kontaktuppgifter

Det går bra att skicka förslag, anmärkningar, frågor och förbättringsförslag om den här tjänsten och dess tillgänglighet till adressen koronarokotusaika@hus.fi.

Verkställighetsförfarande

Vid upptäckt av tillgänglighetsproblem på sidan gör en anmälan först till administratören av webbplatsen. Det kan ta upp till 14 dagar för svar. Om du inte är nöjd med svaret du får eller inte får något svar inom två veckor kan du göra en anmälan till regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten