Kommunernas / välfärdsområdenas coronavaccinationssidor

Klicka i menyn på webbsidan som informerar om coronavaccinationerna i din kommun. Du hittar information om coronavaccinationsställen, lokala anvisningar för ankomst till vaccinationen samt kontaktuppgifter.