Coronavaccinbokning.fi är en informationssida för kommunerna inom Nyland gällande tidsbokning av coronavaccination.

Via den här sidan kommer du åt tidsbokningen av coronavaccinationerna inom Nyland och får information om tjänsten.

Coronavirusvaccinet ger ett skydd mot coronavirussjukdomen covid-19 och speciellt mot dess allvarligare former. Det är frivilligt och gratis att vaccinera sig.

I Nyland vaccineras just nu äldre personer och personer under 70 med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt predisponerar för allvarlig coronavirussjukdom. Vaccinationen av personer som arbetar inom social- och hälsovården fortsätter också.