Coronavaccinbokning.fi är en informationssida för välfärdsområdena inom Nyland gällande tidsbokning av coronavaccination.

Via den här sidan kommer du åt tidsbokningen av coronavaccinationerna inom Nyland och får information om tjänsten.

Coronavirusvaccinet ger ett skydd mot coronavirussjukdomen covid-19 och speciellt mot dess allvarligare former. Det är frivilligt och gratis att vaccinera sig.