Koronarokotusaika.fi-verkkopalvelun saavutettavuus

Koronarokotusaika.fi on Uudenmaan alueen hyvinvointialueiden yhteinen koronarokotusten ajanvarauspalvelu. Palvelun tuottaa HUS-yhtymä.

Palvelu koostuu teknisesti kolmesta eri komponentista: Koronarokotusaika.fi-infosivustosta, esitieto- ja tunnistautumissovelluksesta sekä Vihta-ajanvaruspalvelusta.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Koronarokotusaika.fi-sivustoa ja esitieto- ja tunnistautumissovellusta. Vihta-ajanvarauspalvelun saavutettavuusselosteen löydät palvelun omilta sivuilta.

HUS pyrkii takaamaan palvelun saavutettavuuden lain edellyttämien vaatimusten mukaisesti. Kaikissa palveluissa tavoitteena on Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) version 2.1 määrittelemä AA-taso.

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Koronarokotusaika.fi-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujemme kehityksessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle.

Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme 14 päivän kuluessa.

Voit antaa palautetta osoitteella koronarokotusaika@hus.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihteeseen: 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava. 

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

  • Verkkopalvelussa on komponentteja, joita ei tulkita oikein apuvälineteknologioiden välityksellä. Verkkopalvelun semanttinen rakenne ei ole täysin tulkittavissa apuvälineteknologioiden välityksellä. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
  • Kaikki viestit eivät ole ohjelmallisesti löydettävissä tai luettavissa. (WCAG 4.1.3)

Verkkopalvelun saavutettavuutta korjataan jatkuvasti, ja tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset. 

Verkkopalvelu on julkaistu 25.1.2021.
Tämä seloste on laadittu 5.3.2021.
Selostetta on päivitetty viimeksi 5.3.2021 ja hyvinvointinimikkeistöä lisätty 2.1.2023.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto

Palaute ja yhteystiedot

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia, huomioita, kysymyksiä ja parannusehdotuksia tähän palveluun ja sen saavutettavuuteen liittyen osoitteeseen koronarokotusaika@hus.fi.