Koronarokotusaika.fi-palvelu on tarkoitettu Uudenmaan asukkaille ja sote-ammattilaisille koronarokotuksista tiedottamiseen ja koronarokotusten ajanvaraukseen.

Palvelun rekisterinpitäjiä ovat Uudenmaan asukkaiden osalta Uudenmaan kunnat ja sote-ammattilaisten osalta työterveyshuollon tuottajat. Ajanvarauksen yhteydessä käsiteltävät potilastiedot ovat osa kunkin kunnan tai työterveyshuollon tuottajan potilasrekisteriä.

Palvelun tuottaja ja tietosuojalainsäädännön mukainen henkilötietojen käsittelijä on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS).

Palvelua saatetaan käyttää myös HUSin sairaaloissa hoidossa olevien potilaiden koronarokotusten ajanvaraukseen. Siltä osin HUS on rekisterinpitäjä ja tiedot osa HUSin potilasrekisteriä.

Tietosuojalainsäädännön mukaiset potilasrekisterin informoinnit ovat saatavilla kunkin rekisterinpitäjän verkkosivuilta: