Koronarokotusaika.fi-palvelu on tarkoitettu Uudenmaan asukkaille ja sote-ammattilaisille koronarokotuksista tiedottamiseen ja koronarokotusten ajanvaraukseen.

Palvelun rekisterinpitäjiä ovat Uudenmaan asukkaiden osalta hyvinvointialueet ja sote-ammattilaisten osalta työterveyshuollon tuottajat. Ajanvarauksen yhteydessä käsiteltävät potilastiedot ovat osa kunkin kunnan tai työterveyshuollon tuottajan potilasrekisteriä.

Palvelun tuottaja ja tietosuojalainsäädännön mukainen henkilötietojen käsittelijä on HUS-yhtymä.

Palvelua saatetaan käyttää myös HUSin sairaaloissa hoidossa olevien potilaiden koronarokotusten ajanvaraukseen. Siltä osin HUS on rekisterinpitäjä ja tiedot osa HUSin potilasrekisteriä.

Tietosuojalainsäädännön mukaiset potilasrekisterin informoinnit ovat saatavilla kunkin rekisterinpitäjän verkkosivuilta: